Wednesday, 8 March 2017

Charts in Mid Day Meal matter-VERY URGENT

എല്ലാ പ്രഥമാധ്യാപകരും  മിഡ് ഡേ  മീലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  അടിയന്തിരമായി തയാറാക്കി നല്‍കേണ്ട പെര്‍ഫോമ (editable word file)
https://drive.google.com/file/d/0B_1hOUmDIPEORm9rM3E0V2tsS1hYYjd2VFZDdklDaEhBcEJr/view?usp=sharing

No comments:

Post a Comment