Tuesday, 25 April 2017

GOVT ORDERS & CIRCULARS

  • സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന്‍ സ്കൂളുകളിലും മലയാള ഭാഷാപഠനം നിര്‍ബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ട് സര്‍ക്കാര്‍ ഓര്‍ഡിനന്‍സ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.The Malayalam Language (Compulsory Language) Ordinance,2017 

No comments:

Post a Comment