ഈ വർഷത്തെ അർധ വാർഷിക പരീക്ഷ 8,9,10 ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസംബർ 13 മുതൽ 21 വരെയും..... എൽ.പി-യു.പി ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസംബർ 14 മുതൽ 21 വരെയും നടക്കും....മുസ്ലിം കലണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലേത് 2018 ജനുവരി 15 മുതൽ 22 വരെയായിക്കും..... ഈ വർഷത്തെ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ 2018 മാർച്ച് 7 ന് ആരംഭിച്ച് 26 ന് അവസാനിക്കും....ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതൽ മാർച്ച് 2 വരെയായിരിക്കും.... എസ്.എസ്.എൽ.സി മോഡൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 12 ന് തുടങ്ങി 21 ന് അവസാനിക്കും.... K TET 2017-18 നിയമനം ലഭിച്ചവരെ '18 മാർച്ച് വരെ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും.

Saturday, 1 July 2017

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി സാമ്പിൾ മെനു

സർക്കാർ/എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ 1മുതൽ 8വരെ ക്ളാസുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സർക്കാർ 2017 മെയ് 30 ലെ G.O.N.M(1)/39000/2017/D.P.I  പ്രകാരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതുപ്രകാരമുളള സാമ്പിൾ മെനു:

തിങ്കൾ: ചോറ്,ചെറുപയർ തോരൻ,സാമ്പാർ.

ചൊവ്വ: ചോറ്,അവിയൽ,രസം,മെഴുക്കുപുരട്ടി.

ബുധൻ: ചോറ്,എരിശ്ശേരി/പുളിശ്ശേരി,ഇലക്കറികൾ,അച്ചാർ.

വ്യാഴം:ചോറ്,പരിപ്പ് കറി,തോരൻ,(കാരറ്റ്,ബീൻസ്,സവാള)

വെള്ളി:ചോറ്, സാമ്പാർ,ബീറ്റ്റൂട്ട് കിച്ചടി,ഇലക്കറികൾ
എന്നിവയായി ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
 


പ്രമാധ്യാപകർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ,രജിസ്റ്റർ സംബന്ധമായവ എന്നിവ വിവരിക്കപ്പെടുന്നു.

പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പരാതിയുള്ളവർക്ക് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ട്രേറ്റിൽ നേരിട്ടോ,ഫോൺ വഴിയോ ഇ-മെയിലായോ പരാതിപ്പെടാം.
ph:0471-2580548,

E-mail:dpinoonmeal@gmail.com

No comments:

Post a Comment