Saturday, 30 September 2017

2010 CENSUS SURRENDER CLARIFICATION

ഗവേഷണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ താല്‍പര്യമുള്ള അധ്യാപകരില്‍ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു


  സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ പരിശീലന സമിതി (എസ്.സി.ഇ.ആര്‍.ടി) കേരളത്തിലെ ഗവണ്‍മെന്റ് - എയ്ഡഡ് സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപകരില്‍ നിന്ന് ഗവേഷണ പ്രോജക്ടുകള്‍ ക്ഷണിച്ചു. പ്രീ പ്രൈമറി മുതല്‍ ഹയര്‍സെക്കന്ററി വരെ വിവിധ തലങ്ങളിലെ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണ പ്രോജക്ടുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാം. വിശദമായ പ്രോജക്ട് രൂപരേഖയും ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ പ്രൊപ്പോസലുകള്‍ സ്‌കൂള്‍ മേലധികാരിയുടെ സാക്ഷ്യപത്രത്തോടെ സമര്‍പ്പിക്കണം. അധ്യാപകര്‍ക്ക് ഒറ്റയ്‌ക്കോ കൂട്ടായോ പ്രോജക്ട് ഏറ്റെടുക്കാം. അപേക്ഷകര്‍ വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങളും അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമര്‍പ്പിക്കണം. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പ്രോജക്ടുകള്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായവും അക്കാദമിക പിന്തുണയും എസ്.സി.ഇ.ആര്‍.ടി. നല്‍കും. അപേക്ഷകള്‍ ഒക്ടോബര്‍ 30 നു മുമ്പ് ഡയറക്ടര്‍, എസ്.സി.ഇ.ആര്‍.ടി, വിദ്യാഭവന്‍, പൂജപ്പുര, തിരുവനന്തപുരം - 695025 എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയയ്ക്കണം.

സ്‌കൂള്‍തലത്തിലെ മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് അംഗീകാരം : മാതൃകകള്‍ ക്ഷണിച്ചു


സ്‌കൂള്‍ തലത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃകകള്‍ കണ്ടെത്തി അംഗീകരിക്കുന്നതിനും രേഖപ്പെടുത്തി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ പരിശീലന സമിതി (എസ്.സി.ഇ.ആര്‍.ടി) പദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിച്ചു. പ്രി-പ്രൈമറി മുതല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി വരെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും അവര്‍ നടപ്പിലാക്കിയതോ നടപ്പിലാക്കിവരുന്നതോ ആയ പദ്ധതികള്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താം. വിദ്യാഭ്യാസ വ്യാപനം, ഗുണമേന്മ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കല്‍, അക്കാദമിക മികവ്, വിലയിരുത്തല്‍ പിന്തുണകള്‍, അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനം തുടങ്ങിയവയിലെ മികച്ച മാതൃകകളാണ് എസ്.സി.ഇ.ആര്‍.ടി അനേ്വഷിക്കുന്നത്. ഇത്തരം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രോത്സാഹനം നല്‍കുന്നതോടൊപ്പം വിശദമായ ഡോക്യുമെന്റേഷനിലൂടെ വ്യാപനത്തിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കും. സ്‌കൂളുകള്‍, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ജനപ്രതിനിധികള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പദ്ധതികള്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താം. പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന (ചിത്രങ്ങള്‍, ഡിജിറ്റല്‍ രേഖകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ) നോമിനേഷനുകള്‍ നവംബര്‍ 30 നു മുമ്പ് ഡയറക്ടര്‍, എസ്.സി.ഇ.ആര്‍.ടി, പൂജപ്പുര, തിരുവനന്തപുരം-695 012 എന്ന വിലാസത്തില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം. സ്‌കൂള്‍ അധികാരികള്‍ക്കും ജനപ്രതിനിധികള്‍ക്കും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും അധ്യാപക പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും നോമിനേഷന്‍ സമര്‍പ്പിക്കാം.

ഒക്ടോബർ 1 ദേശീയ രക്തദാന ദിനം....!!!


രക്തദാനം മഹാദാനം

സ്കൂൾ അസ്സംബ്ലിയിൽ ഉച്ചഭാഷിണിയിലൂടെ കേൾപ്പിക്കാനായി ഒരു ആഡിയോ

 ശബ്ദം: സാജു. കെ.പി, എ.എം.എല്‍.പി സ്ക്കൂള്‍, ചെറിയ പറപ്പൂര്‍No automatic alt text available.മനുഷ്യസ്നേഹിയായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്റെ ജീവിതത്തില്‍ ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ഹൃദയസ്പര്‍ശിയായ ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തിയാണ് രക്തദാനം.ഒരു തുള്ളി രക്തത്തിന് ഒരു ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയും. അതിനാലാണ് രക്തദാനം മഹാദാനമായി മാറുന്നത്. കേരളത്തില് റോഡപകടങ്ങളും മറ്റ് അപകടങ്ങളും മൂലം മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആശുപത്രികളില് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അപകട മരണങ്ങളുടെ സംഖ്യ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പല മരണങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത് രക്തസ്രാവം മൂലമാണ്. ആശുപത്രികളില് എത്തിച്ചാലും ആവശ്യമായ സമയത്ത് രക്തം ലഭിക്കാത്തതു മൂലം മരണം സംഭവിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുതല്‍ ആണ്

GANDHI QUIZ 2017

  തയാറക്കി അയച്ചു തന്നത്:   
 ശ്രീമതി. തസ്നിം ഖദീജ. എം
ജി.എല്‍.പി.എസ് കാരാട്,  മലപ്പുറം ജില്ല
print pdf
 1.  ഗാന്ധിജി ജനിച്ചത് എന്ന്?  1869 ഒക്ടോബര്‍ 2
 2. ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതത്തില്‍ ഏറ്റവും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ നാടകങ്ങള്‍?  ഹരിശ്ചന്ദ്ര,  ശ്രാവണ പിത്യഭക്തി
 3. ‘ഗാന്ധി’ എന്ന കുടുംബനാമം കൊണ്ട് അര്‍ഥമാക്കുന്നത്?  പലചരക്കു വ്യാപാരി
 4. ഗാന്ധിയുട്ടെ ജന്മസ്ഥലം ?  ഗുജറാത്തിലെ പോര്‍ബന്തര്‍
 5. ഗാന്ധിയെ വളരെയെധികം സ്വാധീനിക്കുകയും ഗുജറാത്തി ഭാഷയിലേക്ക് അദ്ദേഹം വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഗ്രന്ഥം?  അണ്‍ ടു ദ ലാസ്റ്റ് (Un to the last)
 6. ‘Un to the last‘ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കര്‍ത്താവ്?  ജോണ്‍ റസ്കിന്‍
 7. ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മ കഥ ഇംഗ്ലീ‍ഷിലേക്ക് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്തത്?  മഹാദേവ് ദേശായി
 8. 'My Days with Gandhi' എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത്?  എന്‍.കെ ബോസ്
 9. ഗാന്ധി ശിക്ഷണ്‍ ഭവന്‍ എവിടെയാണ്?  മുംബൈ
 10. ഗാന്ധിജി വധിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെ വച്ചാണ്?  ഡല്‍ഹിയിലെ ബിര്‍ളാ ഹൌസില്‍ വച്ച്
 11. ഗാന്ധി ഗ്രാം സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന്? എവിടെ? ആര്?  1947 ല്‍ മധുരയില്‍, ജി.രാമചന്ദ്രന്‍-

ഗാന്ധി ജയന്തി

(Download A collection of Questions for LP-UP-HS)

ഗാന്ധി ക്വിസ്  -1

1. ഗാന്ധിജിയുടെ ജനനം എന്ന്, എവിടെ വച്ചായിരുന്നു?
1869 ഒക്ടോബര്‍ 2-ന് ഗുജറാത്തിലെ പോര്‍ബന്തറില്‍

2. ഗാന്ധിജിയുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ ആരെല്ലാമായിരുന്നു?
പിതാവ് കരംചന്ദ്, മാതാവ് പുത്ത് ലീഭായ്

3. ഗാന്ധിജിയുടെ യഥാര്‍ത്ഥ പേര് എന്തായിരുന്നു?
മോഹന്‍ദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി

4. ഗാന്ധിജി വിവാഹം കഴിച്ചതാരെ? എന്ന്?
കസ്തൂർബായെ (1883-ല്‍ തന്റെ പതിനാലാം വയസ്സില്‍)

ഗാന്ധി ക്വിസ് 2017

Thursday, 28 September 2017

പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് 2000 രൂപയുടെ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് അനുവദിച്ചു

സംസ്ഥാനത്തെ ഒന്നുമുതല്‍ നാലുവരെ ക്ലാസുകളിലെ എസ്.സി/എസ്.ടി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് നല്‍കിയിരുന്ന പ്രീ എഡ്യുക്കേഷന്‍ എയിഡ് അഞ്ചു മുതല്‍ എട്ടുവരെ ക്ലാസുകളിലെ എസ്.സി/എസ്.ടി കുട്ടികള്‍ക്ക് കൂടി അനുവദിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചതായി പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ-പിന്നാക്ക ക്ഷേമ വകുപ്പു മന്ത്രി എ.കെ. ബാലന്‍ അറിയിച്ചു. പ്രതിവര്‍ഷം 2000 രൂപയാണ് ഈ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്. 
   അഞ്ചു മുതല്‍ എട്ടുവരെ ക്ലാസുകളിലെ എസ്.സി/എസ്.ടി കട്ടികള്‍ക്ക് 640 രൂപയുടെ ലംപ്‌സം

GOVT ORDERS & CIRCULARS

ഒക്ടോബര്‍ രണ്ടിന് ട്രഷറികള്‍ തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കും


ശമ്പളവിതരണത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാകില്ല

തിരുവനന്തപുരം: ഒക്ടോബര്‍ രണ്ടിന് ട്രഷറികള്‍ തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള ബില്ലുകള്‍ തയ്യാറാക്കി പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന സ്പാര്‍ക്ക് സംവിധാനം പ്രൊപ്രൈറ്ററി സോഫ്ട് വെയറില്‍ നിന്നും സ്വതന്ത്ര സോഫ്ട് വെയറിലേയ്ക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കൃത്യമായി പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ശമ്പള ബില്ലുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ രണ്ടു ദിവസങ്ങളും അടുത്തമാസം ആദ്യത്തെ രണ്ടു ദിവസങ്ങളും അവധി ആണെന്നതിനാല്‍ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം ഉണ്ടാകുമെന്ന വ്യാപകമായ പ്രചരണം സര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 

     അവധി ദിവസങ്ങളിലും സ്പാര്‍ക്കില്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്ത് ബില്ലുകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും

Wednesday, 27 September 2017

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കുമുള്ള ഭവന നിര്‍മാണ വായ്പ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

Online Hardware Complaint Management System

All HM are to  update Mobile Phone Number /Land Phone Number / Email/ Pin code and  contact details in Hardware Complaint Management System (sc.keltron.org). If there is any issues or any pending complaints please contact 0471- 4094445

GOVT ORDERS & CIRCULARS


Monday, 25 September 2017

ക്ലബ്ബുകള്‍ സ്‌കൂളുകളില്‍           
 ഇന്ന് നിരവധി ക്ലബ്ബുകള്‍ നമ്മുടെ സ്‌കൂളുകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഈ പോസ്റ്റില്‍ ഫണ്ട് ലഭ്യതാ സാധ്യതയുളളതും പ്രവര്‍ത്തന മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നതുമായ ക്ലബ്ബുകളെയാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രൈമറിതലം മുതല്‍ ഹയര്‍സെക്കന്ററി തലംവരെയുളള സ്‌കൂളുകളില്‍ ഇവയെല്ലാം തന്നെ ആരംഭിയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ക്ലബ്ബുകളുടെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരമാവധി വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 

SPARK Message

   SPARK Software is in a process of migrating its database from Proprietary Software to Open Source Platform and the users will be affected with some errors which SPARK PMU is trying to rectify on war footing . All DDOs are requested to process their salary bills of Sept 2017 well in advance to avoid last minute rush in Salary processing / E Submission.

Online Hardware Complaint Management System

All HM are to  update Mobile Phone Number /Land Phone Number / Email/ Pin code and  contact details in Hardware Complaint Management System (sc.keltron.org). If there is any issues or any pending complaints please contact 0471- 4094445

GOVT ORDERS & CIRCULARS

Sunday, 24 September 2017

എല്ലാ ജില്ലകളിലും കൈറ്റിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ഫെസ്റ്റ് ഒക്ടോബര്‍ 2-ന്


സോഫ്റ്റ്‍ വെയര്‍ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൈറ്റിന്റെ (കേരളാ ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍ & ടെക്നോളജി ഫോര്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍) നേതൃത്വത്തില്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കായി ഒക്ടോബര്‍ 2-ന് സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ഫെസ്റ്റില്‍ എത്തിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളില്‍ ഐടി@സ്കൂള്‍ ഗ്നു/ലിനക്സ് സൗജന്യമായി ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്തു നല്‍കുന്നതാണ്. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ഓഫീസ് ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കും ഉപയോഗപ്രദമായ ഓഫീസ് പാക്കേജുകള്‍, മള്‍ട്ടിമീ‍ഡിയാ സോഫ്റ്റ്‍വെയറുകള്‍, ഗ്രാഫിക്സ്,

Saturday, 23 September 2017

GOVT ORDERS & CIRCULARS

മീസിത്സ് & റൂബല്ല വാക്സിന്‍

വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കലക്ടര്‍ അവധിപ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ സ്കൂളില്‍ ഹാജരാകേണ്ടതില്ല


G.O(Ms) No. 143/2007/G.Edn dtd TVM 20-07-2007 ഉത്തരവ് പ്രകാരം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കലക്ടര്‍ അവധിപ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍സ്കൂളില്‍ ഹാജരാകേണ്ടതില്ല.ഉത്തരവ് താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ശാസ്ത്രമേളക്ക് ഒരുങ്ങാം, ശാസ്ത്രപരീക്ഷണങ്ങള്‍ വീഡിയോകള്‍

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLvm6sMloIs1maNhcxqThmK31OhWTEDwt5

മുകളിലെ  ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ യൂട്യൂബിലെ ധാരാളം പരീക്ഷണങ്ങളുള്ള ഒരു സൈറ്റിലെത്താം.

SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC)

Friday, 22 September 2017

ചില രെജിസ്റ്ററുകളും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്യകകളും

സ്കൂൾ തുറന്നു വരുന്ന ആഴ്ചയിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ടിവരുന്ന ചില രെജിസ്റ്ററുകളും 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്യകകളും
 (വേർഡ് ഫയലും പി.ഡി.എഫ് ഫയലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്)


1. പാഠപുസ്തക വിതരണ രജിസ്റ്റർ  PDF   WORD
2. Sixth Working Day Format / Noon Feeding Format
3.. ഉച്ചഭക്ഷണ ലിസ്റ്റ്  PDF   WORD
4. ഉച്ചഭക്ഷണ അറ്റൻഡൻസ്സ് രെജിസ്റ്റർ   PDF   WORD
5. സൌജന്യ അരിവിതരണം രജിസ്റ്റർ   PDF   WORD
6. കാഷ്വാൽ ലീ‍വ് ആപ്ലിക്കേഷൻ  PDF  
7. ആധാർ എൻ റോൾമെന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  PDF   WORD
8.ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ഓപ്പണിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്   PDF   WORD
9.. സ്കോളർഷിപ്പ് കൾക്ക് നൽകുവാനുള്ള ഗ്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്   PDF   WORD
10.  വിവിധ ഓഫിസികളിലേക്കുള്ള കവറിംഗ് ലെറ്റർ മാത്യക  PDF   WORD
11.റിലീവിംഗ് ഓറ്ഡർ മാത്യക  PDF  
12. എൽ.എസ്.എസ് സെലക്ഷൻ കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കൽ പ്രൊഫൊർമ   PDF  
13.. പ്രൊമോഷൻ ലിസ്റ്റ് മാത്യക   PDF   WORD
14. ഈ വര്ഷം six  working day വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് പുതിയ  proforma  യിലാണ്.  proforma ഡൌൺലോഡ്  ചെയ്യുന്നതിന്  ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

15. ഉച്ചഭക്ഷണം- അപേക്ഷ ഫോം

     ഉച്ചഭക്ഷണം ആവശ്യമായ വിദ്യാർഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കളിൽ  നിന്നും  അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച്  ഓഫിസിൽ  സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത അപേക്ഷയുടെ പി.ഡി എഫ്, വേർഡ്‌  ( എഡിറ്റ്‌ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലുളള ) ഫോർമാറ്റ്‌ താഴെ  കാണുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്നും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

 PDF  Format
Word Format
ആവശ്യമുള്ള പേജുകൾ മാത്രം ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുത്തു  ബുക്കായോ പേപ്പറായോ ഉപയോഗിക്കാം)

ശാസ്ത്രോത്സവം 2017-18

http://schoolsasthrolsavam.in/2016/


(പരിഷ്കരിച്ചത് 2009) 


ഈ വർഷത്തെ സ്കൂൾ ശാസ്ത്ര മേള നവംബർ അവസാനവാരം കോഴിക്കോട്. റവന്യൂ ജില്ലാ മേളകൾ നവമ്പർ 20നകം പൂർത്തിയാക്കണം. പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളടങ്ങിയ 
സർക്കുലർ
10.10.2017 ല്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍GOVT ORDERS & CIRCULARS

Navaprabha 2017-18


ഒൻപതാം ക്ലാസ്സില്‍ പഠന പിന്നോക്കാവസ്ഥ അഭിമുഖികരിക്കുന്ന  വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള കൈതങ്ങാണ് ആര്‍.എം.എസ് .എ നടപ്പാക്കുന്ന നവപ്രഭ പദ്ധതി.ശാസ്ത്രം,ഗണിതം,മലയാളം എന്നീ വിഷയങ്ങള്‍ കൂടാതെ ഈ വര്‍ഷം മുതല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് കൂടി ഈ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി.കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു .
 
      ഈ വർഷത്തെ നവപ്രഭ പദ്ധതിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം 2017 ഒക്ടോബർ 19ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കും.  ആയതിനാൽ ആന്നേ ദിവസം മാത്രം സ്കൂൾ തല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചാൽ മതിയാകും.   പ്രി-ടെസ്റ്റ് ആയി ഓണപ്പരീക്ഷയുടെ സ്കോർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.  പ്രത്യേക പ്രി-ടെസ്റ്റ് നടത്തേണ്ടതില്ല.
 
 Downloads
 

സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ഫെസ്റ്റ് ഒക്ടോബര്‍ രണ്ടിന്

സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളാ ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍ ആന്റ് ടെക്‌നോളജി ഫോര്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍(കൈറ്റ്)ന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കായി ഒക്ടോബര്‍ രണ്ടിന് സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കും. ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ഫെസ്റ്റില്‍ എത്തിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളില്‍ ഐടി@സ്‌കൂള്‍ ഗ്നു/ലിനക്‌സ് സൗജന്യമായി ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്തു നല്‍കും. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ഓഫീസ് ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കും ഉപയോഗപ്രദമായ ഓഫീസ് പാക്കേജുകള്‍, മള്‍ട്ടിമീഡിയാ സോഫറ്റ്‌വെയറുകള്‍, ഗ്രാഫിക്‌സ്, വീഡിയോ-ഓഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങ്, അനിമേഷന്‍ സോഫറ്റ്‌വെയറുകള്‍, വിദ്യാഭ്യാസ

Thursday, 21 September 2017

ഗവണ്മെന്റ് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് പെര് മാറ്റുന്നത്?


(Government Gazetted Notification)

ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത്. അവർക്കായുള്ള ചെറിയ
 ഒരു മറുപടി ഇതാണ്.

ലോകത്തിൽ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഓരോ പേരുണ്ട്. പേരുകൾ പറയുമ്പോൾ അവയുടെ രൂപവും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വരും. അതിനാൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പേരാണ് നമ്മുടെ identity. ഒരു പേരിൽ എന്തിരിക്കുന്നു? എന്നു ചോദിക്കുന്നവരോട് പേരിലാണ് പലതും എന്നെ പറയാനുള്ളൂ.

മറ്റുള്ളവരുടെ നല്ല പേരുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പേര് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ കുറവായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽപോലും സ്വന്തം പേര്

Wednesday, 20 September 2017

GOVT ORDERS & CIRCULARS

ഗൂഗിളിന്റെ പുതിയ പേയ്മെന്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇന്ത്യയിലും

     പേയ്മെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക്‌ ബദലായി ഗൂഗിളിന്റെ പുതിയ പേയ്മെന്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇന്ത്യയിലും . പുതിയൊരാൾക്ക് ആപ്പ് പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ 51₹ രൂപ ഗൂഗിൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക്  നേരിട്ട് പണമെത്തും. കൂടാതെ 50 രൂപയോ അതിൽകൂടുതലോ കൈമാറുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നയാൾക്കും പണംനൽകുന്നയാൾക്കും ഗൂഗിൾതേസ് സ്ക്രാച്ച് കാർഡ് ലഭിക്കും. പണം കൈമാറുന്നയാൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു കാർഡാണ് ലഭിക്കുക. ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം രൂപവരെ ഇതിലൂടെ ലഭിക്കാം. പത്ത് റിവാർഡുകളാണ് ഒരാഴ്ചയിൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കും. ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം ഒമ്പതിനായിരം രൂപവരെ ലഭിക്കാം.രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്ക്രാച്ച് കാർഡുകളാണുള്ളത്. നീലനിറത്തിലുള്ള കാർഡ് പണം നൽകുന്നയാൾക്കും സ്വീകരിക്കുന്നയാൾക്കും ലഭിക്കും. എന്നാൽ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ലക്കി സെൺഡെയ്സ് കാർഡ് പണം നൽകുന്നയാൾക്ക് ആഴ്ചയിലൊരിക്കലാണ് ലഭിക്കുക. ഞായറാഴ്ചവരെ സ്ക്രാച്ച് കാർഡ് ലോക്ക് ആയിരിക്കും. ഒരു ലക്ഷം രൂപവരെ ഈ കാർഡുവഴി ലഭിക്കാമെന്ന് ഗൂഗിൾ പറയുന്നു. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ https://g.co/tez/3v5V0

Tuesday, 19 September 2017

19.09.2017 ലെ QIP മീറ്റിംഗ് പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ.....

 1. കലോത്സവ മാന്വൽ പരിഷ്കാരത്തിന് അംഗീകാരം നൽകി
 2.  കലോത്സവ ഇനങ്ങളിൽ 80% നു മുകളിൽ  A ഗ്രേഡ് നേടുന്ന എല്ലാവർക്കും സാംസ്കാരിക സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകും
 3. ഈ ടേമിലെ ക്ലസ്റ്റർ പരിശീലനം ഒക്ടോബർ 7 ന് നടത്തും
 4. സംസ്ഥാന IT മേള പ്രത്യേകമായി നടത്തും.
 5. ശാസ്ത്രോത്സവം നവംബർ 23 മുതൽ 26 വരെ കോഴിക്കോടും,  സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ കലോസവം നവംബർ 9 മുതൽ 11 വരെ തിരുവനന്തപുരത്തും,   കലോത്സവം 2018 ജനുവരി 7 മുതൽ 10 വരെ തൃശൂരിലും നടത്താൻ തത്വത്തിൽ ധാരണയായി.
 6. 1 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഒക്ടോബർ 15നകം Base line ടെസ്റ്റ് നടത്തും
കലോത്സവ മാനുവലിൽ മാറ്റം
കലോത്സവത്തിൽ ഘോഷയാത്ര ഒഴിവാക്കി.
A grade 70% ത്തിൽ നിന്നും 80% ആയി ഉയർത്തി.
 
ലളിതഗാനം, നാടോടി നൃത്തം, കേരളനടനം, മിമിക്രി, മോണോ ആക്ട്, തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങൾ ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പൊതു മത്സരമാക്കും
 
HS ഗാനമേള ഒഴിവാക്കി സംഘഗാനം ഉൾപ്പെടുത്തി.
UP, HS വിഭാഗങ്ങളിൽ SKIT ഉൾപ്പെടുത്തി.
 
Std 1, 2 ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് Eng, Mal ആംഗ്യ പ്പാട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തി.
സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങൾ വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിലായി നടത്തണം.
 
ഉപജില്ലയിലെ വിധികർത്താവിന് ആ ഉപ ജില്ല ഉൾപ്പെടുന്ന ജില്ലയിലോ,
ജില്ലയിലെ വിധികർത്താവിന് സംസ്ഥാനത്തോ വിധികർത്താവാകാൻ പറ്റില്ല.
ജനുവരി 6 മുതൽ 10 വരെ അഞ്ച് ദിവസമായി സംസ്ഥാന കലോത്സവം നടത്തും.
 

Monday, 18 September 2017

സ്നേഹപൂർവ്വം സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

  വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളാല്‍ ജീവിതം വഴിമുട്ടുന്ന കുട്ടികളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനായി പ്രതിമാസ ധനസഹായം നല്‍കുന്ന 'സ്‌നേഹപൂര്‍വ്വം പദ്ധതി' ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 2017 ഒക്ടോബര്‍ 31 വരെ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാം.

DOCUMENTS TO BE SUBMITTED

 • മാതാവ് അല്ലെങ്കില്‍ പിതാവ് അല്ലെങ്കില്‍ രണ്ടുപേരും മരണമടഞ്ഞ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള ധനസഹായപദ്ധതിയായതിനാല്‍ മറ്റു സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പോ സര്‍ക്കാര്‍ ആനുകൂല്യങ്ങളോ ലഭിക്കുന്നവരെയും മറ്റു നിബന്ധനകള്‍ക്കു വിധേയമായി ഇതില്‍ പരിഗണിക്കും. 

 • അപേക്ഷ വിദ്യാര്‍ത്ഥി പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപന മേധാവികള്‍ മുഖേന ഓണ്‍ലൈനായി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 

 • പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ധനസഹായം ബാങ്ക് മുഖേന നല്‍കുന്നതിനാല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെയും രക്ഷകര്‍ത്താവിന്റെയും പേരില്‍ കോര്‍ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനമുള്ള ഏതെങ്കിലും ബാങ്കില്‍ ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ട് (കുട്ടിയും രക്ഷകര്‍ത്താവും ഒരുമിച്ച് തുക പിന്‍വലിക്കാവുന്ന രീതിയില്‍ മാത്രം) ആരംഭിക്കണം. 

 • വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന മേധാവി തന്റെ സ്ഥാപനത്തില്‍ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ പദ്ധതി മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പ്രകാരം അര്‍ഹരായവരെ കണ്ടെത്തി അവരുടെ അപേക്ഷകള്‍ നിശ്ചിത ഫോര്‍മാറ്റില്‍ കേരള സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ മിഷന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് (www.socialsecuritymission.gov.in) മുഖേന ഓണ്‍ലൈനായി സമര്‍പ്പിക്കണം. 

 • അപേക്ഷകരായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പദ്ധതി മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പ്രകാരം ധനസഹായത്തിന് അര്‍ഹരാണെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനമേധാവി ഉറപ്പു വരുത്തണം. അതിന്റെ ഭാഗമായി ചുവടെ പറയുന്ന രേഖകള്‍ അപേക്ഷകരായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്നും ശേഖരിച്ച് ഓഫീസില്‍ സൂക്ഷിക്കണം.

 • വെള്ളക്കടലാസിലുള്ള അപേക്ഷ, 
 • വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ അമ്മ/അച്ഛന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ അച്ഛനമ്മമാര്‍ മരണമടഞ്ഞതിന്റെ നിയമാനുസൃതമായ മരണ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ് 

 • ബി.പി.എല്‍. വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്നവര്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ പേര് ഉള്‍പ്പെടുന്ന ബി.പി.എല്‍. റേഷന്‍ കാര്‍ഡിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ പേജുകളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ് അല്ലെങ്കില്‍ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കുടുംബം ബി.പി.എല്‍. വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നതാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നുമുള്ള ബി.പി.എല്‍. സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ്. അല്ലെങ്കില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ കുടുംബം പദ്ധതി മാനദണ്ഡ പ്രകാരമുള്ള വരുമാന പരിധിയിലുള്ളതാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന വില്ലേജ് ഓഫീസറില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ്, 

 • വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെയും രക്ഷകര്‍ത്താവിന്റെയും പേരില്‍ കോര്‍ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഷെഡ്യൂള്‍ഡ്/ദേശസാല്‍കൃത ബാങ്കില്‍ ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ടും (കുട്ടിക്കും രക്ഷകര്‍ത്താവിനും മാത്രം ഒരുമിച്ചു തുക പിന്‍വലിക്കാവുന്ന രീതിയില്‍) ആരംഭിച്ച പാസ്ബുക്കിന്റെ ഒന്നാം പേജിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ്, 

 • വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ ആധാര്‍ കാര്‍ഡിന്റെ/ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത രേഖയുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ്, 

 • മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളില്‍ സ്‌നേഹപൂര്‍വ്വം പദ്ധതിയുടെ ധനസഹായം ലഭിച്ചവരും ഈ രേഖകള്‍ സഹിതം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന മേധാവികള്‍ മുഖേന വീണ്ടും അപേക്ഷകള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന മേധാവിക്ക് ആവശ്യമെങ്കില്‍ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളില്‍ താല്‍പ്പര്യമുള്ള അതേ സ്ഥാപനത്തിലെ മറ്റൊരദ്ധ്യാപകനെ ഈ പദ്ധതിയുടെ ചുമതലകള്‍ക്ക് നിയോഗിക്കാം. വിദ്യാര്‍ത്ഥി വെള്ളക്കടലാസില്‍ എഴുതി സമര്‍പ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷയോടൊപ്പം നല്‍കുന്ന രേഖകള്‍ ആവശ്യമെങ്കില്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഓരോ അപേക്ഷയും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തശേഷം അതിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് ഈ രേഖകളോടൊപ്പം ചേര്‍ത്ത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓഫീസില്‍ സൂക്ഷിക്കണം. അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷനിലേക്ക് അയക്കേണ്ടതില്ല. ഓണ്‍ലൈനായി സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ മിഷനില്‍ ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകള്‍ പരിശോധിച്ച് ധനസഹായം പാസാക്കുകയും അനുവദനീയമായ തുക കുട്ടിയുടെയും രക്ഷകര്‍ത്താവിന്റെയും പേരില്‍ ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്‍ ആര്‍.ടി.ജി.എസ്. മുഖേന മാറ്റി നിക്ഷേപിക്കുന്നതുമാണ്. ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലെ അര്‍ഹരായ മുഴുവന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെയും അപേക്ഷകള്‍ കഴിവതും ഒരുമിച്ച് കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷനിലേക്ക് ഓണ്‍ലൈനായി സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ സ്ഥാപനമേധാവികള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്രകാരം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുടെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ജനറേറ്റഡ് ലിസ്റ്റ് സ്ഥാപന മേധാവി ഒപ്പിട്ട് സ്ഥാപന മുദ്രയോട് കൂടി കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷനിലേയ്ക്ക് അയക്കേണ്ടതാണ്. ധനസഹായത്തിന് അര്‍ഹരായ കുട്ടികള്‍ ഓരോരുത്തര്‍ക്കും ഒരു പ്രത്യേക നമ്പര്‍ (യൂണിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷന്‍ നമ്പര്‍) അനുവദിക്കുന്നതും ഈ നമ്പര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ തുക പാസാക്കിയ വിവരം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന മേധാവിയെ കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന്‍ അറിയിക്കുന്നതുമാണ്. ഈ പ്രത്യേക നമ്പര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിവരം സ്ഥാപന മേധാവി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ യഥാസമയം അറിയിക്കണം. ഭാവിയില്‍ ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ട എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുന്ന പക്ഷം ഈ പ്രത്യേക നമ്പര്‍ റഫറന്‍സ് നമ്പരായി നിശ്ചയമായും കാണിക്കണം. 

ഒരു അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തില്‍ പരമാവധി പത്ത് മാസത്തെ ധനസഹായമാണ് അനുവദിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബര്‍ 31 -നകം അപേക്ഷകള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷനില്‍ ലഭിച്ചിരിക്കണം. സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന്‍ ഗഡുക്കളായോ ഒരുമിച്ചോ ഒരദ്ധ്യായന വര്‍ഷത്തേയ്ക്ക് അനുവദനീയമായ തുക പാസാക്കി നല്‍കും

ELIGIBILITY

 • Children who have lost either father or mother or both.
 • Students from first standard to degree classes.
 • Children below 5 years.
 • Children who belongs to BPL category.
For children belonging to APL category, annual income should be below Rs. 20,000 in rural areas (Local body / Grama Panchayat) and Rs. 22,375 in urban areas (Corporation / Municipality).

AMOUNT OF ASSISTANCE

 • Children below 5 years and class I to V @ Rs.300/pm
 •  For class VI to class X @ Rs 500/pm
 • For class XI and class XII @ Rs 750/pm
 • For degree courses / professional degree @ 1000/pm

HOW TO APPLY


സ്പാര്‍ക്ക് സംശയങ്ങളും മറുപടികളും..

https://drive.google.com/file/d/0B_1hOUmDIPEOOG1yYmVyeXlkcDA/view?usp=sharing
തയാറാക്കിയത്: Gigi Varughese .SPARK 2017 gigi09chirathalackal@gmail.com

യുറീക്ക വിജ്ഞാനോത്സവം 2017

അധ്യാപകരുടെ ദീര്‍ഘാവധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി.

കൊച്ചി: അധ്യാപകരുടെ ദീര്‍ഘാവധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ദീര്‍ഘാവധി അധ്യാപന രീതിയെ ബാധിക്കും. അവധിയെടുത്തവര്‍ തിരികെ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിക്കുമ്ബോള്‍ അധ്യാപന രീതി പോലും പരിചയമുണ്ടാവില്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മാത്രമല്ല ദീര്‍ഘാവധിയെടുക്കുമ്ബോള്‍ സിലബസിലെ മാറ്റങ്ങള്‍ പരിചയമുണ്ടാവില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

School Library Management Software


സ്കൂൾ ലൈബ്രറി ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍.ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ലൈബ്രറി നടത്തിപ്പിനെ വളരെ ലളിതമാക്കുന്നു .Book Account,Issue Register എന്നിവ തയ്യാറാക്കാം/കാറ്റലോഗ് നിര്‍മ്മിക്കാംIssue ചെയ്ത പുസ്തകം available ആയ പുസ്തകം ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നു Book return സമയത്ത് late ആണെങ്കില്‍ fine കാണിക്കുന്നു .ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ windows OS based ആണ്.താഴെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കില്‍ നിന്നും സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം. 
 The post from muttom ghs
 
Downloads
School Library Manager Software -Prepared by Rajesh K-Software |Help File

Sunday, 17 September 2017

നാളെ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് അവധി

കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് നാളെ ( 18/9/2017 ) സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പ്രൊഫഷനൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു ...
നാളെ നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷകളും മാറ്റി വച്ചിട്ടുണ്ട്.

Saturday, 16 September 2017

GOVT ORDERS & CIRCULARS

ശാസ്ത്ര മേളകള്‍ക്കൊരുങ്ങാം

സ്റ്റുഡന്റ് ക്വിസ്  2017
ചോദ്യങ്ങള്‍ തയാറാക്കി അയച്ചു തന്നത്: 
ശ്രീ. പ്രജീഷ്, വേങ്ങ, 
തിരുവങ്ങാട് ചാലിയ യു.പി. സ്കൂള്‍, തലശേരി

എന്താണ് മാൽവെയർ ??? എങ്ങനെ തടയാം?

കമ്പ്യുട്ടറുകൾക്ക് തകരാറുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും സിസ്റ്റം ക്രാഷുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളെ പൊതുവായിമാൽവെയറുകൾ(malware)എന്നു പറയാം.
കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന  ആളുടെ അറിവില്ലാതെ കമ്പ്യുട്ട്ർ സിസ്റ്റെം തകറാലിലാക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ സോഫ്റ്റ് വെയറുകളാണൂ മാൽവെയറുകൾ.
വെബ് ബ്രൗസറുകളുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത്‌ തെറ്റായ സേർച്ചിംഗ്‌ നടത്തിക്കുക, പോപ്‌ അപ്‌ പരസ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക,ഉപയോക്താവിന്റെ ബ്രൌസിംഗ്‌ പ്രവണത ചോർത്തുക എന്നിവയും മാൽവെയറുകളെ കൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങളാണു. തന്മൂലം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രവർത്തനം മന്ദഗതിയിലാകുന്നു. മിക്കവാറും മാൽവെയറുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്താലും സ്വയം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവയാണ്‌.
മാൽവെയറുകൾ പല തരം
1).വൈറസ്.
സ്വയം പെരുകാൻ കഴിവുള്ളതും കംപ്യുട്ടറിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കംപ്യുട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളാണു വൈറസ്. പ്രധാനമയും ഇന്റെർനെറ്റ് വഴിയോ ആണ് വൈരസ് വ്യാപിക്കുക.

സെറ്റ് പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു


ആഗസ്റ്റ് 20 ന് നടത്തിയ സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിന്റെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. www.prd.gov.in, www.lbscentre.org, www.lbskerala.com എന്നിവയില്‍ ലഭ്യമാണ്.

 16866 പേര്‍ പരീക്ഷ എഴുതിയതില്‍ 2147 പേര്‍ വിജയിച്ചു. 12.73 ആണ് വിജയ ശതമാനം. ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ളവര്‍ അവരുടെ സെറ്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം എല്‍.ബി.എസ് സെന്ററിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് പൂരിപ്പിച്ച് ആവശ്യമായ രേഖകളുടെ (ഗസറ്റഡ് ആഫീസര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ) പകര്‍പ്പ് സഹിതം 40 രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച സ്വന്തം മേല്‍വിലാസം എഴുതിയ A4 വലിപ്പത്തിലുള്ള ക്ലോത്ത് ലൈന്‍ഡ് കവറില്‍ ഡയറക്ടര്‍, എല്‍.ബി.എസ് സെന്റര്‍ ഫോര്‍ സയന്‍സ് ആന്റ് ടെക്‌നോളജി, പാളയം, തിരുവനന്തപുരം-33 എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയയ്ക്കണം. 

   

പ്രകൃതി പഠന ക്യാമ്പ്;അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു


മലപ്പുറം: കക്കാടം പൊയില്‍ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ചക്രവാളം  പരിസ്ഥിതി പഠന കേന്ദ്രം ഈ അധ്യായന വര്‍ഷം സ്‌കൂള്‍ - കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥികൾക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രകൃതി പഠന ട്രക്കിംഗ് ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് സ്ഥാപന മേധാവികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 

40 പേരടങ്ങുന്ന വിദ്യാര്‍ഥി കൂട്ടായ്മകള്‍ക്ക് ക്യാമ്പില്‍ പങ്കെടുക്കാം.
വിവരങ്ങള്‍ക്ക്: 9744031174

കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം


പോലീസ് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറർ പത്രക്കുറിപ്പ്

സംസ്ഥാനത്ത് കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നടപടികള്‍  ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ പോലീസ്. സ്‌കൂളുകളില്‍ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച്  ബോധവത്കരണം ഉള്‍പ്പെടെ വിവിധ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുവാന്‍ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിമാരോട് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്‌നാഥ് ബെഹറ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. കുട്ടികള്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെടുന്നതും കാണാതാവുതുമായ  നിരവധി സംഭവങ്ങള്‍ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ ഈ നിര്‍ദ്ദേശം. 

വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്കുള്ളിലും പൊതുവഴികളിലും വാഹനങ്ങളിലും കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ പൂര്‍ണ്ണമായും ഉറപ്പുവരുത്തുതിന്  വിദ്യാലയാധികൃതരും രക്ഷിതാക്കളും പോലീസ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിവിധ ഏജന്‍സികളും  ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍   സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി പോലീസ് വെബ്‌സൈറ്റിലും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച്  സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍ക്കും രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കും ആവശ്യമായ ബോധവത്കരണം നല്‍കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുവാനും അദ്ദേഹം സ്റ്റേഷന്‍ ചുമതലയുള്ള എസ്.ഐ.മാര്‍ക്കും സി.ഐ.മാര്‍ക്കും നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. 

SLI/GIS Backlog Entry to VISWAS Site

 
Click Here for Viswas Online Portal
 
     സംസ്ഥാനത്തെ SLI/GISല്‍ അംഗത്വമുള്ള ജീവനക്കാരുടെ നാളിതേവരെയുള്ള പ്രീമിയം വിശദാംശങ്ങള്‍ ഡിജിറ്റലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായി വിശ്വാസ് എന്ന ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് വകുപ്പിന്റെ സോഫ്റ്റ്‌വെയറില‍്‍ ചേര്‍ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 28/07/2017ന് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരുന്നു( GO(P)No 97/2017/Fin ). പ്രസ്തുത ഉത്തരവനുസരിച്ച് ജീവനക്കാരുടെ പാസ്‌ബുക്കുകള്‍ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അവ DDO മാര്‍ ശേഖരിക്കുന്നതിനും നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2017 നവംബര്‍ 30നകം എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും പോളിസി വിവരങ്ങളും പ്രീമിയം അടവിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും വിശ്വാസില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം DDOമാര്‍ക്കാണ്. സെപ്തംബര്‍ 15മുതല്‍ ഇതിനുള്ള സൗകര്യം വിശ്വാസില്‍ ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നതിനായി ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് വകുപ്പ് DDOമാര്‍ക്കായി നടത്തിയ പരിശീലത്തതില്‍ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയത്
 

PROGRESS CARD GENERATOR 2017 (WINDOWS BASED PROGRAMME)


ഓണം പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് അധ്യാപകര്‍ പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന തിറക്കിലാണല്ലോ..
അധ്യാപകരുടെ ജോലി ഭാരം കുറക്കാനായി  ജിജി വര്‍ഗ്ഗീസ് സര്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു എക്സല്‍ പ്രോഗ്രാം ഈ ബ്ലോഗില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ന്നു...
പ്രോഗ്രാമിലൂടെ
1. Class wise Marklist ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം.
2.Individual progress report പ്രിന്റ് ചെയ്യാം
3.Grade, remark എന്നിവ  ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം.
A4 ഷീറ്റില്‍ പ്രിന്റ് എടുക്കണമെന്ന്  ഓര്‍ക്കുമല്ലോ..

തിരക്കിനിടയിലും സമയം കണ്ടെത്തി ഈ പ്രോഗ്രാം തയ്യാറാക്കി അധ്യാപകരെ സഹായിക്കാന്‍ സന്മനസ്സ് കാണിച്ച  St.Thomas HSS, Eruvellipra സ്കൂളിലെ ശ്രീ ജിജി വര്‍ഗ്ഗീസ് സാറിന് നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. 

MAULANA AZAD SCHOLARSHIP-2017


മുസ്ലീം, ക്രിസ്ത്യന്‍, സിക്ക്, ബുദ്ധ, പാഴ്‌സി തുടങ്ങി ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിലെ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം പഠനം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിലെ സമര്‍ത്ഥരായ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് ഉപരി പഠനത്തിനുള്ള സ്‌കൂള്‍/കോളേജ് ഫീസ്, പുസ്തകം വാങ്ങല്‍, സ്റ്റേഷനറി, മറ്റ് ഉപകരണങ്ങള്‍, ഹോസ്റ്റല്‍ ഫീസ് ഇനങ്ങളിലാണ് തുക നല്‍കുന്നത്. സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍  55 ശതമാനം മാര്‍ക്കോടുകൂടി എസ്.എസ്.എല്‍.സി ജയം അല്ലെങ്കില്‍ തത്തുല്ല്യ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയവരും ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി ഒന്നാം വര്‍ഷ പഠനത്തിന് അര്‍ഹത നേടിയവരുമായിരിക്കണം. വാര്‍ഷിക വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയില്‍ കവിയാന്‍ പാടില്ല. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ ഏതെങ്കിലും സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് ലഭിച്ചവര്‍ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് തുക പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ. 

വിലാസം 
സെക്രട്ടി, മൗലാനാ ആസാദ് എജ്യുക്കേഷന്‍ ഫൗണ്ടേഷന്‍, 
ചെംസ്‌ഫോഡ് റോഡ്, ന്യൂഡല്‍ഹി-110 055 .
അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി 31 October, 2017
അപേക്ഷ MAFE  ഓഫീസ്സില്‍ എത്തിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി 15 November, 2017.


പ്രീപ്രൈമറി ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

SLI - GIS വിവരങ്ങള്‍ വിശ്വാസില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നത്

പാസ്ബുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകള്‍, പോളിസി നമ്പരുകള്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയറില്‍ രേഖപ്പെടുത്തരുത്.  അവ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാസ്ബുക്ക് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉള്‍പ്പെടുത്താനാവൂ. (Duplicate Passbookനായി വെള്ളപേപ്പറില്‍ അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കി SLIക്ക് പത്ത് രൂപയും (Head of Account 8011-00-105-99) GISന് 20 രൂപയും (Head of Account 8011-00-107-98) ചെല്ലാന്‍ സഹിതം ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് ഓഫീസില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണം. SLI Passbook & Policy നഷ്ടപ്പെട്ടാല്‍ 20 രൂപ ചെല്ലാനും 500 രൂപക്കുള്ള Indemnity Bond(Stamp Paperല്‍) സഹിതമാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.

    ലോണ്‍ എടുത്ത പോളിസികളില്‍, ലോണ്‍ തിരിച്ചടവ് സോഫ്റ്റ്വെയറില്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. 2015ന് ശേഷം എടുത്ത SLI പോളിസികളില്‍ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് വകുപ്പില്‍ നിന്നും  Passbook ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരുടെ കിഴിവ് വിവരങ്ങള്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയറില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധമില്ല 31.03.2017 വരെയുള്ള കിഴിവ് വിവരങ്ങളാണ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടത്. 2017 ഡിസംബര്‍ 31നകം റിട്ടയര്‍ ചെയ്യുന്നവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. SLI പോളിസി നമ്പരുകള്‍ ഒറിജിനല്‍ പോളിസിയിലുള്ളതും വിശ്വാസില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയതും ഒന്നാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. വ്യത്യാസം കണ്ടെത്തിയാല്‍ തിരുത്തിക്കിട്ടുന്നതിന് service.ins@kerala.gov.in എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് email അയച്ച് ശരിയാക്കാവുന്നതാണ്.

   

Wednesday, 13 September 2017

2016-17 വർഷത്തെ GPF Annual Statement

സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ 2016-17 വർഷത്തെ GPF Annual Statement AG Kerala യുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്.
Department Code(EDN, CNT etc), Account No., Pin ( Reset ചെയ്യാത്തവർ 999999 ൽ നിന്നും അവരവരുടെ Account No. കുറച്ച് കിട്ടുന്ന നമ്പർ), എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് Download ചെയ്യുക. Darabase error കാണിച്ചാൽ പേജ് റീലോഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്.

Tuesday, 12 September 2017

കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഡിഎ 1%വർധിപ്പിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും സന്തോഷവാർത്ത. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെൻഷൻകാരുടേയും ക്ഷാമബത്തയിൽ സർക്കാർ ഒരു ശതമാനം വർധന വരുത്തി.

ഡിഎ നാല് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ശതമാനമായി ഉയർന്നു. 50 ലക്ഷം ജീവനക്കാർക്കും 61 ലക്ഷം പെൻഷൻകാർക്കും ഇതിന്റെ നേട്ടമുണ്ടാകും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗമാണു തീരുമാനമെടുത്തത്.

ഡിഎ വർധന ജൂലായ് മുതൽ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ ലഭ്യമാകും.

GOVT ORDERS & CIRCULAR

DIPLOMA IN ELEMENTARY EDUCATION (D.El.Ed.)


About the Programme
https://drive.google.com/file/d/0B_1hOUmDIPEOZDZWTlQ1c2ZKMDQ/view?usp=sharing
Diploma in Elementary Education (D.El.Ed) programme is a specifically designed package for inservice untrained teachers working in primary/ upper primary schools of different states of the country. The programme has been developed by the Academic Department, NIOS on the initiative of Ministry of Human Resource Development (MHRD), Govt. of India, keeping in view the NCF 2005, RTE 2009 and NCFTE 2010. The Programme aims at enabling the target group to develop in them skills, competencies, attitudes and understanding to make teaching and learning more effective