Tuesday, 25 September 2018

Salary Challenge - How to Update of sparkശമ്പളത്തിൽ നിന്നും ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കിഴിവ് വരുത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം സ്പാർക്കിൽ സജ്ജമായി.എങ്ങനെയെല്ലാം /എന്തെല്ലാം വിവരങ്ങള്‍ സ്പാര്‍ക്കില്‍ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ്സില്‍.


PF NRA Withdrawal to CMDRF

Salary Matters - CMDRF (Flood 2018) Contribution details
എന്നതിൽ
NRA Withdrawal from PF എന്നത് Select ചെയ്ത് Updation നടത്തുക.

അതിനു ശേഷം
Accounts - Claim Entry -
Claim Type : PF NRA Withdrawal to CMDRF

വഴി ബില്ല് Processing നടത്തുക
അതിനു ശേഷം Bill Approval ചെയ്ത് Make Bill ചെയ്ത് E Submission നടത്തുക

(Claim amount details will be displayed in the respective claim entry columns, only if PF sanction order slip from AG gets updated in SPARK, user can check
sanction order details through

Accounts - View PF sanction order from AG.

CMDRF Salary Challenge Updated

Salary Matters - CMDRF (Flood 2018) Contribution details

By default, all the employees in the selected bill are assumed to contribute the salary of September 2018 towards CMDRF. However, before processing the salary of 9/2018, this can be changed by the DDO, by changing the Willingness (Y/N) or by changing the Payment option.

Payment Options:-

1. Salary Deduction

2. 30 days leave Surrender

3. NR Withdrawal from PF

4. PR-4 Inst+ remaining from Salary

Refund of Festival Allowance 2018

CMDRF 25/09/2018 ലെ Updation പ്രകാരം August മാസത്തിൽ കൈയിൽ വാങ്ങിച്ച 
Festival Allowance Automatically Salary Matters - Present Salary - Other Deduction Menu വിൽ
 
Deduction Type : CMDRF Flood Relief
Details : Refund of Festival Allowance 2018
എന്ന് വന്നത് കാണാം..

വരുന്നില്ല എങ്കിൽ

Salary Matters - Encashment Details Menu വിൽ August മാസത്തിലെ Festival Allowance Bill Confirm ചെയ്ത് Encashment Details Updation നടത്തുക

അതിനു ശേഷം വീണ്ടും Present Salary പരിശോധിക്കുക..

CMDRFഇൽ 30 days surrender ആണ് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ

Salary Matters - CMDRF (Flood 2018) Contribution details

30 Days Leave Surrender Option Select ചെയ്തതിന് ശേഷം
Service Matters - Leave/COff/OD Processing - Leave Surrender Order (CMDRF)
ഈ മെനുവിലൂടെ Leave Surrender Bill Processing നടത്തുക..

Sunday, 23 September 2018

ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിൽ സ്കൂൾ അസ്സംബ്ലിയിൽ ഉച്ചഭാഷിണിയിലൂടെ കേൾപ്പിക്കാനായി ഒരു ആഡിയോ


 

ഡൌൺലോഡ് ഇവിടെ

DOWNLOAD LINK  2

കടപ്പാട്:  സാജു. കെ.പി,  എ.എം.എൽ.പി  സ്കൂൾ , ചെറിയ പറപ്പൂർ

ഗാന്ധി ജയന്തി 2018

ഉത്സവബത്ത തുക തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ട്രഷറിയിൽ അയക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ്.


ഉത്സവബത്ത തുക തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ട്രഷറിയിൽ ധനകാര്യ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിലുള്ള 701010200000080 എന്ന  Special TSB Account ലേക്ക് അയക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ്.

അനുബന്ധ ഉത്തരവ്     1     2

Festival Allowance Processing Cancellation Option Enabled.
Salary Matters - Processing - Festival Allowance - Cancel Festival Allowance CalculatioN

GOVT ORDERS & CIRCULARS

Saturday, 22 September 2018

Festival Allowance Processing Cancellation Option Enabled.


Festival Allowance Processing Cancellation Option Enabled.

Salary Matters - Processing - Festival Allowance - Cancel Festival Allowance CalculatioN

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഒരു മാസത്തെ ശംബളം നല്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ്. തിയ്യതി 11.09.2018

 ഉത്തരവ്

 ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക്  ഒരുമാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കി സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്തവർ രേഖമൂലം നൽകേണ്ട പ്രഫോർമ മാതൃക


ഒരു മാസത്തെ ശംബളം നല്‍കാനുള്ള വിവിധ വഴികള്‍ 

OPTION FORM

Friday, 21 September 2018

ഗാന്ധി ക്വിസ് 2018


https://drive.google.com/file/d/1iS2VemTz9HeHNjBKz0eDeao3zhqddLhG/view?usp=sharing

  തയാറക്കി അയച്ചു തന്നത്:   
 ശ്രീമതി. തസ്നിം ഖദീജ. എം
ജി.എല്‍.പി.എസ് കാരാട്,  മലപ്പുറം ജില്ല

Thursday, 20 September 2018

ടാലൻറ് ലാബ്

തയാറാക്കിയത്: 
ശ്രീമതി. ശുഹൈബ തേക്കിൽ
നല്ലൂർ നാരായണ എൽ.പി. ബേസിക് സ്കൂൾ, ഫെറോക്ക്

  വിദ്യാഭ്യാസം സമൂഹത്തിെൻറ ആത്മാവാണ്. ആ ആത്മാവിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അറിവ് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. സമൂഹത്തെ അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നതാണ് ഒാരോ വിദ്യാലയത്തിെൻറയും ധർമം. പാഠ്യപദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്ത പഠനപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാവാൻ േപ്രരിപ്പിക്കുന്നതും, പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും നിരന്തരവും സമഗ്രവുമായ വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയുമാണ് ഒാരോ വിദ്യാലയങ്ങളും നേട്ടങ്ങളുടെ നെറുകയിലെത്തുന്നത്. വിദ്യാലയത്തിെൻറ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് സമൂഹം എത്രത്തോളം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുവോ അത്രയധികം വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയകളും വിദ്യാലയങ്ങളും സമൂഹത്തിെൻറ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അനുകൂലസ്വാധീനം ചെലുത്തും. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിെൻറ ലക്ഷ്യം ഏറ്റെടുത്ത് ആവേശകരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഒാരോ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽനിന്നും ഉയർന്നുവരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരനുഭൂതി അധ്യാപകർക്കു മാത്രമല്ല , സമൂഹത്തിനുംകൂടി അഭിമാനിക്കാവുന്നതാണ്.

    പൊതുവിദ്യാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടുന്ന ഒാരോ കുട്ടിയുടെയും കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്

ലൈവ് ബോർഡ് എന്ന വളരെ Interactive ആയ ഒരു Application

പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ,

നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം വളരെ Interactive ആക്കാനും ലൈവ് ആക്കി മാറ്റാനും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന അപ്ലിക്കേഷനാണ് ലൈവ് ബോർഡ്. ഇതെങ്ങെനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നറിയാനായി ഈ വീഡിയോ കാണുക. അധ്യാപകര്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു അപ്പ്ലിക്കേഷനാണ് ലൈവ് ബോര്‍ഡ്. എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചു നോക്കി അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പങ്കു വെക്കുമല്ലോ..
 
Shabeen
Amlps Cheppur
Malappuram Dist

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് പരിചയപ്പെടാംNoon Meal | പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് പരിചയപ്പെടാം 
Prepared by
Shabeen
Amlps Cheppur
Malappuram Dist

QUIZ COMPETITION FOR SCHOOL STUDENTS

As part of the World Space Week celebrations, Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC), Liquid Propulsion Systems Centre (LPSC) and ISRO Inertial Systems Unit (IISU) are conducting All Kerala Inter-School Space Quiz Competition for school students.
 • The quiz programme will be conducted on 6th October, 2018 [Saturday] from 08:30 AM.
 • It will be conducted simultaneously at the following locations.
  • Thiruvananthapuram: Kerala Science and Technology Museum
  • Kottayam: CMS College Higher Secondary School
  • Thrissur: Chaldean Syrian HigherSecondary School
  • Palakkad: Mercy College
  • Kozhikode: Regional Science Centre& Planetarium
 • Students of classes 9th, 10th , 11th, and 12th only can participate in the competition. 
 • A school can nominate only one team consisting of two members (high school & higher secondary sections of the same school can nominate separate teams). 
 • Register for the event at the website:
Last date of application is 28th September, 2018.
 
Requesting your participation,
Convener  
All Kerala Inter School Space Quiz Competition 
World Space Week-2018
Vikram Sarabhai Space Centre 
Thiruvananthapuram-695022

ഒളിമ്പ്യക്സിനെക്കുറിച്ചറിയാം...https://drive.google.com/file/d/1u7nmK9Tbo6ryBUioLzlDSidSljr77PN-/view?usp=sharing

തയാറാക്കിയത്: ശ്രീ. അജി നെല്ലനാട്സംസ്ഥാ‍നത്തെ വിദ്യാലയങ്ങൾ പരിശോധന കർശനമാക്കി ഡി.പി.ഐ ഉത്തരവിട്ടു

DPI യുടെ പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സ്ക്കൂൾ വിസിറ്റ് കൂടുതൽ കർക്കശമാക്കുന്നു. 

 • attendance register (trs) & students,
 • TM registar,
 • srg record,
 • club register,
 • library register,
 • computer register,
 • Noonmeal status,
 • TM,
 • science lab equipment register,
 • cpta register,
 • class monitoring report,
 • biodiversity park, academic development report,
 • Maserplan implementation status,