LSS USS


2017 മാർച്ച് 4 ന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന എൽ.എസ്.എസ്, യു.എസ്.എസ് പരീക്ഷക്ക് മുന്നോടിയായി മെന്‍ഡേഴ്സ് കേരള ബ്ലോഗും, ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് കോലഞ്ചേരിയുമായി സഹകരിച്ച് മോഡൽ പരീക്ഷ നടത്തുന്നു 25/2/17 ശനിയാഴ്ച
പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം മുന്‍പ് മാത്യക ചോദ്യ പേപ്പര്‍ മെന്‍ഡേഴ്സ് കേരള E-mail ആയി അയച്ചു തരുന്നതാണ്. അതിനായി മുകളിലെ ലിങ്കില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
Read more

Tuesday, 21 February 2017

ഇല കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചിത്രങ്ങള്‍

ചില ക്ലാസ് റൂം മാത്യകകള്‍

1

2

RIDDLES

എക്കാലത്തേയും മികച്ച 100 പുസ്തകങ്ങളും എഴുത്തുകാരും

1. അടുക്കളയില്നിന്നും അരങ്ങത്തേക്ക് – വി.ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് (നാടകം)
2. അഗ്നിസാക്ഷി – ലളിതാംബികാ അന്തര്ജ്ജനം (നോവല് )
3. ആഹിലായുടെ പെണ്മക്കള് – സാറാ ജോസഫ് (നോവല് )
4. ഐതിഹ്യമാല – കൊട്ടാരത്തില് ശങ്കുണ്ണി (ചെറു കഥകള്)
5. അമ്പലമണി – സുഗതകുമാരി (കവിത)
6. അറബിപ്പൊന്ന് – എം.ടി- എന്.. പി. മുഹമ്മദ് (നോവല് )
7. അരങ്ങു കാണാത്ത നടന് – തിക്കോടിയന് (ആത്മകഥ)
8. അശ്വത്ഥാമാവ് – മാടമ്പ് കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ (നോവല് )
9. ആത്മകഥ – ഇ.എം.എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് (ആത്മകഥ)
10. ആത്മോപദേശ സാതകം – ശ്രീ നാരായണ ഗുരു (കവിത)


Monday, 20 February 2017

2016-17 Annual Exam Time table


https://drive.google.com/file/d/0B_1hOUmDIPEONkV4S2NMcUpkVU1FWTVYSlVLYmp5ZGNUamNn/view?usp=sharing

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം മാര്‍ഗ രേഖ


https://drive.google.com/file/d/0B_1hOUmDIPEORC15aDd5SGptem52SXItczAzX1pUWlM0eVJ3/view?usp=sharingസംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന, പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന മാര്‍ഗ രേഖ നിങ്ങള്‍ക്കും ലഭിക്കും . സര്‍വ ശിക്ഷ അഭിയാന്‍ വെബ്സൈറ്റ് നിന്ന് ഇതിന്‍റെ കൂടുതല്‍ വിവരം ലഭിക്കും . വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍. അധ്യാപകര്‍ , പൂര്‍വ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ , മാതാപിതാക്കള്‍ , പൂര്‍വ അധ്യാപകര്‍,വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ , കലാ കായിക സാംസ്‌കാരിക പ്രവര്‍ത്തകര്‍ , രാഷ്രീയ നേതൃത്വം തുടങ്ങിയ എല്ലാ പൊതു സമൂഹവും കേരളത്തിലെ മത നിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ വിദ്യാഭ്യാസം നിലനിര്‍ത്താനുള വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് പൂര്‍ണ്ണ പിന്തുണ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു .

ഇന്ന് നടന്ന QIP മീറ്റിംഗിൽ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ

 1. അടുത്ത വർഷം സംസ്ഥാനത്ത് ഗവ: അനുമതി ലദിക്കാത്ത ഒരു വിദ്യാലയം പോലും പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല.                        
 2. RMSA/SSA എന്നിവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും അടുത്ത വർഷം മുതൽ Sampoorna യിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നതാണ്.          
3 Govt/Aided വിദ്യാലയങ്ങളുടെ സ്ഥലം അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തും: വിദ്യാലയങ്ങളുടെ സ്വത്ത് സംരക്ഷിക്കും. (ഗവ. വിദ്യാലയങ്ങളുടെ സ്ഥലം മറ്റുള്ളവർ കൈവശപ്പെടുത്തുന്നത് തടയുക ലക്ഷ്യം)                        
4 Aided വിദ്യാലയങ്ങളുടെ Campus ൽ Unaided വിദ്യാലയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല.
             
5. SSLC - Question Paper - Sorting 24 മുതൽ 28 വരെ നടക്കുന്നതാണ് (DEO മാർ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് തിയതി മാറ്റാം)
6. April 3 മുതൽ 21 വരെ 2 Spell കളായി SSLC - valuation Camp 54 ന്റെ റുകളിൽ നടക്കുന്നതാണ്.
 7. April മാസം അവസാനത്തിൽ SSLC Result                                          
 8. Feb. 25. വരെ SSLC valuation ന് അപേക്ഷിക്കാം (മുൻപ് 22 വരെ എന്നായിരുന്നു).                          
 9. SSLC പരീക്ഷാസമയത്ത് Attached LP / UP ക്ലാസുകൾ പരീക്ഷക്ക് തടസ്സമാകാതെ പ്രവർത്തിക്കാവുന്നതാണ്        
10. വാർഷിക പരീക്ഷയുടെ Time Table approve ചെയ്തു.
11. വാർഷിക പരീക്ഷയിൽ WE ന്റെ Question BRC വഴി നൽകുന്നതാണ്.                         
12. March 24. ന് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ  അദ്ധ്യാപക സംഗമം നടക്കേണ്ടതാണ്. മെഡ്യൂൾ SCERT നൽകുന്നതാണ്.                        
13. അടുത്ത വർഷം 'ശ്രദ്ധ ' എന്ന പേരിൽ  5 - മുതൽ 9 വരെയുള്ള പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പദ്ധതി. (തുടക്കത്തിൽ ഗവ: വിദ്യാലയങ്ങളിലും തുടർന്ന് Aided വിദ്യാലയങ്ങളിലും )       
12. അടുത്ത വർഷം വിദ്യാഭ്യാസ കലണ്ടറിൽ മാറ്റം വരുത്തും. മികവ് നേടിയ കുട്ടികളുടെ Photo നൽകുന്നതാണ്.                        
13. അടുത്ത വർഷം മുതൽ വിദ്യാഭ്യാസ കലണ്ടറിന് Aided വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ 20 രൂപ നൽകേണ്ടതില്ല: (ഇതിന് ഗവ: തീരുമാനം വേണം. DPI സമ്മതിച്ചു).                              
 14. അദ്ധ്യാപക പരിശീലനം. LP / UP . vacation 8 ദിവസം. June to March  7 ദിവസം. (Total 15. ദിവസം) by SSA         HS . പരിശീലനം  vacation 5 ദിവസം by RMSA  , 3 Spell  (25/4/17 മുതൽ 12/5/17 വരെ)   

LSS-USS

Sunday, 19 February 2017

LSS USS 2017

 MODEL QUESTIONS AND KEYSഇന്ന്  KSTA  സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ നടത്തിയ 
എല്‍.എസ്.എസ്, യു.എസ്.എസ് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പറും ഉത്തരസൂചികയും

LSS                          USS
കെ.പി.എസ്‌.ടി.എ
മലപ്പുറം   ജില്ല തയ്യാറാക്കി  നടത്തിയ LSS മാതൃകാപരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകളും ഉത്തരസൂചികയും  Saturday, 18 February 2017

ആബി സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്: ഫെബ്രുവരി 25 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

ആം ആദ്മി ബീമ യോജന (ആബി) പദ്ധതിയുടെ 2016-17 വര്‍ഷത്തേയ്ക്കുളള സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ഫെബ്രുവരി 25 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു. അപേക്ഷകള്‍ എല്ലാ അക്ഷയ വഴിയും സ്വീകരിക്കും. ആബി പോളിസി ഉടമയുടെ ഒമ്പതു മുതല്‍ 12 വരെ (ഐ.ടി.ഐ ഉള്‍പ്പെടെ) ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുന്ന രണ്ടു വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അര്‍ഹരാണ്. അപേക്ഷ ഫോറം ചിയാക്കിന്റെ വെബ് സൈറ്റില്‍ (www.chiak.org) നിന്നോ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്നോ ലഭിക്കും. അപേക്ഷ ഫോറം സ്‌കൂളിലെ പ്രധാന അദ്ധ്യാപകന്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ബാങ്ക് പാസ് ബുക്കിന്റെ പകര്‍പ്പ്, ആധാര്‍ കാര്‍ഡ്, എന്നിവ സഹിതം അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ ഓണ്‍ലൈനായാണ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിനു അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഫോറത്തിനു രണ്ട് രൂപയും ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഫീസായി 15 രൂപയും അപേക്ഷകന്‍ നല്‍കണം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കും അപേക്ഷാ ഫോറത്തിനും തൊട്ടടുത്ത അക്ഷയ കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെടണം.

ഹയര്‍ സെക്കന്ററി പരീക്ഷ: മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളിലെ രീതി തുടരും

ഹയര്‍സെക്കന്ററി ഒന്നും, രണ്ടും പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളില്‍ ചില അവ്യക്തതകള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുളളതിനാല്‍ മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളില്‍ തുടര്‍ന്നു വന്ന രീതി 2017 മാര്‍ച്ച് പരീക്ഷയിലും പിന്തുടരാവുന്നതാണെന്ന് ഹയര്‍സെക്കന്ററി ഡയറക്ടര്‍ ഇന്‍ചാര്‍ജ് അറിയിച്ചു.

SSLC IT PRACTICAL FORMS


     SSLC IT Practical പരീക്ഷ ഈ മാസം 23 ന് ആരംഭിക്കുകയാണല്ലോ. പരീക്ഷയുടെ CD വിതരണം തിങ്കള്‍, ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുകയും പരീക്ഷാപരിശീലനം 20ന് അധ്യാപകര്‍ക്ക് നടക്കാനിരിക്കുന്ന അവസരത്തില്‍ പരീക്ഷയുടെ മുന്നൊരുക്കത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ SITCമാരും Joint SITCമാരും. പരീക്ഷക്കാവശ്യമായ ഫോമുകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുന്‍ വര്‍ഷത്തേത് പോലെ മാതൃക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാമോ എന്ന് പലരും ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി ബ്ലോഗില്‍ മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അതേ ഫോമിന്റെ പരിഷ്കിച്ച മാതൃക ചുവടെയുള്ള ലിങ്കില്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. Data എന്ന ആദ്യഷീറ്റില്‍ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കിയാല്‍ P3, P4,P5 എന്നീ ഫോമുകളുടെ മാതൃക രജിസ്റ്റര്‍ നമ്പര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടാവും പ്രിന്റ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായി പ്രിന്റ് പ്രിവ്യൂ പരിശോധിച്ച് ആവശഅയമായ എണ്ണം പേജുകളുടെ മാത്രം പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുക. 
 (To Download the Forms Format.)

GOVT ORDERS & CIRCULAR

SSLC Moel Exam Hindi


  Prepared by Sri Asok kumar N.A, GHSS Perumpalam Alappuzha

Form 12BB സമര്‍പ്പിക്കണം

ആദായനികുതി ഇളവ് തേടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഈ മാസത്തെ ശമ്പളബില്ലിനോടൊപ്പം ഇന്‍കം ടാക്സ് ആക്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള ഫോം 12BB കൂടി ട്രഷറിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന് ട്രഷറി ഡയറക്ടറുടെ നിര്‍ദ്ദേശം. HRA, HOUSING LOAN INTEREST, LTC, എന്നിവ കൂടാതെ 80C,80CCC, 80D, 80E തുടങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇളവിന് അര്‍ഹരായവര്‍ Form 12BB കൂടി പൂരിപ്പിച്ച് സമര്‍പ്പിക്കണം. 
     ഈ വര്‍ഷത്തെ നാലാം പാദത്തിലെ Q4 Statement File ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഫോം 12BBയിലെ വിവരങ്ങള്‍കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തി വേണം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ചുവടെയുള്ള ലിങ്കില്‍ നിന്നും ഈ ഫോമിന്റെ മാതൃക ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്

Click Here to Download Form 12BB

GOVT ORDERS & CIRCULARS

Friday, 17 February 2017

എൽ.എസ്.എസ്, യു.എസ്.എസ് പരീക്ഷക്ക് കൈത്താങ്ങ് നൽകി മെൻഡേഴ്സ് കേരളയും ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് കോലഞ്ചേരിയും......


2017 മാർച്ച് 4 ന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന എൽ.എസ്.എസ്, യു.എസ്.എസ് പരീക്ഷക്ക് മുന്നോടിയായി മെന്‍ഡേഴ്സ് കേരള ബ്ലോഗും, ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് കോലഞ്ചേരിയുമായി സഹകരിച്ച് മോഡൽ പരീക്ഷ നടത്തുന്നു

    25/2/17 ശനിയാഴ്ച 
കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലും മാതൃകാ പരീക്ഷ 
നടത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രമീകരണങ്ങള്‍

ചുവടെ പറയുന്ന രീതിയില്‍ മാത്യക പരീ‍ക്ഷ സംഘടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

1. സബ്ജില്ലാ തലത്തില്‍  എ.ഇ.ഒ / എച്ച്.എം ഫോറം/ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകള്‍ എന്നിവര്‍ക്ക്  ഏതെങ്കിലും സ്കൂളില്‍ വച്ച് സൌകര്യ പ്രദമായ രീതീയില്‍  സഘടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.   
(ഇത് തികച്ചും അനൌദ്യോഗികമാണ്  താല്പപര്യമുണ്ടേങ്ക്കില്‍ മാത്രം). പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടികളുടേ വിവരം മുന്‍ കൂട്ടി അറിയിക്കുവാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കണം.  വേണ്ട എണ്ണം ചോദ്യ മാത്യകകള്‍ പ്രിന്റ് എടുത്തു വായ്ക്കാന്‍ അതിലൂടെ കഴിയും.   പരീക്ഷാ ദിവസം പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളില്‍ നിന്നും ഫോട്ടോ കോപ്പി, മറ്റ് ചെലവുകള്‍ക്കാവശ്യമായ തുശ്ചമായ തുക രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഫീസായി ആവശ്യമെങ്കില്‍ വാങ്ങാവുന്നതാണ്.  

2.  സ്കൂളുകള്‍ക്ക്  അവരവരുടെ സ്കൂളില്‍ വച്ചൂം സംഘടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.  വേണ്ട എണ്ണം ചോദ്യ മാത്യകകള്‍ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നും  പ്രിന്റ് എടുത്തു വയ്ക്കുക.    പരീക്ഷാ ദിവസം പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളില്‍ നിന്നും ഫോട്ടോ കോപ്പി, മറ്റ് ചെലവുകള്‍ക്കാവശ്യമായ തുശ്ചമായ തുക  ഫീസായി ആവശ്യമെങ്കില്‍ വാങ്ങാവുന്നതാണ്.  

SSLC Valuationന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.


ഏപ്രില്‍ മൂന്ന് മുതല്‍ 12 വരെയും 17 മുതല്‍ 21 വരെയും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായാണ് ഈ വര്‍ഷത്തെ വാല്യുവേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത്. 

പത്താം ക്ലാസില്‍ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗവ./എയ്ഡഡ് സ്കൂള്‍ അധ്യാപകര്‍ പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ക്ക് നിശ്ചിത മാതൃകയില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണം. സ്കൂള്‍  തലത്തില്‍ ഫെബ്രുവരി 20 വരെ ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകള്‍ പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ HM Login ആയി പ്രവേശിച്ച് iExaMS സൈറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണം.54 പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളാണുള്ളത്. ഇംഗ്ലീഷ്,  സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ്, ഗണിതം ഇവക്ക് ഓരോ സോണിലും രണ്ട് ക്യാമ്പുകള്‍ വീതം. ബയോളജിക്ക് North & South Zoneകളില്‍ രണ്ട് ക്യാമ്പ് വീതവുമുണ്ടാകുംഅധ്യാപകരുടെ കുറവുള്ള Physics,Chemistry, Biology and English എന്നീ

സമ്പൂർണ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം

എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളും ഫെബ്രു 20നകം സമ്പൂർണ പോർട്ടലിൽ സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ച വർഷം , അസംബ്ലി നിയോജകമണ്ഡലം ഇവ ഉൾപ്പെടൂത്തി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശം.