Monday, 22 May 2017

മഴവെള്ള സംഭരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും സാമ്പത്തിക സഹായം


സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ മഴവെള്ള സംഭരണം-ഭൂജല പരിപോഷണം പരിപാടി നടത്തിപ്പിന് 2017-18 ലെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം. കേരള റൂറല്‍ വാട്ടര്‍ സപ്ലൈ ആന്റ് സാനിട്ടേഷന്‍ ഏജന്‍സിയുടെ മഴകേന്ദ്രം മുഖേനയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ മുഖാന്തിരം വ്യക്തിഗത കുടുംബങ്ങളിലും, സര്‍ക്കാര്‍/എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിലും മഴവെള്ള സംഭരണികളുടെ നിര്‍മാണം, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ മാതൃക മഴവെള്ള സംഭരണികളുടെ നിര്‍മാണം, കിണര്‍ റീചാര്‍ജിംഗ്, പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിലെ നിലവിലുള്ള മഴവെള്ളസംഭരണകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ എന്നിവയാണ് നടപ്പിലാക്കുക. കുടിവെള്ളക്ഷാമമുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ക്കും, വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്കും മഴവെള്ളസംഭരണകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്കായും പൊതുസ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ആനുകൂല്യത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം. വ്യക്തിഗത മഴവെള്ളസംഭരണികളുടെ നിര്‍മാണം, കിണര്‍ റീചാര്‍ജിംഗ്, മാതൃകമഴവെള്ള സംഭരണിയുടെ നിര്‍മാണം എന്നിവയ്ക്ക് ആനുകൂല്യത്തിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ അപേക്ഷയോടൊപ്പം

Sunday, 21 May 2017

GOVT ORDERS & CIRCULAR

ആറാം പ്രവർത്തി ദിനം

ഈ വർഷത്തെ ആറാം പ്രവർത്തി ദിനം വരുന്നത് 08.06.2017 നാണ്. ആറാം പ്രവർത്തി ദിന റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സമ്പൂർണ്ണ യിലൂടെയാണ് നൽകേണ്ടത്. ഇതിനായി സമ്പൂർണ്ണയിൽ Sixth working day എന്ന പുതിയ മെനു വരുന്നതായിരിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓരോ കുട്ടി പുതുതായി ചേരുമ്പോഴും സമ്പൂർണ്ണയിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നിർബന്ധമായും കയറ്റണം. നിലവിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രമോഷൻ നൽകി തൊട്ടടുത്ത ക്ലാസിലേക്ക് കയറ്റണം. ഇതിനൊന്നും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം ഇല്ല. വ്യത്യാസം സമ്പൂർണ്ണയിലലൂടെ ഓൺലൈനായി ആറാം പ്രവർത്തി ദിന റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നു എന്നതിൽ മാത്രം. ഒരിക്കലും സമ്പൂർണ്ണയിൽ കയറ്റാതെ കുട്ടികളെ ഇപ്രാവശ്യം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഇന്നത്തെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപക യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണിതെല്ലാം. പ്രധാനാദ്ധ്യാപക യോഗത്തിൽ ഇന്ന് വരാൻ സാധിക്കാത്ത പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. വളരെ ഗൗരവമായി ഡി.പി.ഐ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞത്. ഇത്തവണത്തെ ആറാം പ്രവർത്തി ദിന റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തവും, കൃത്യവും സംശയരഹിതമായും അന്നേ ദിവസം 12 മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ Confirm ചെയ്ത് അയക്കുക. ഏവരുടേയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Saturday, 20 May 2017

QIP യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ ( 20/5/17 ഏറണാകുളം)

  1.  വരും വർഷം SS A, RനടA/ ഡയറ്റ് /, Scert/സീമാറ്റ് തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കും.
  2. ഒരു സമയം ഒരു പരിശീലനം മാത്രം പരിപാടികളുടെ ആവർത്തനവും കൂട്ടിമുട്ടലും ഇല്ലാതാക്കും.
  3. 200 ദിനങ്ങൾ ( പരീക്ഷ ഉൾപ്പെടെ ) അദ്ധ്യയന ദിനങ്ങളാക്കും.1 9/8/17, 16/9/17, 23/9/17, 21/10/17, 6/1/18 ,27/1/18 എന്നീ ശനിയാഴ്ചകൾ പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളായിരിക്കും. ആ ദിവസങ്ങളിൽ ക്ലസ്റ്ററോ, പരിശീലനങ്ങളോ പാടില്ല
  4. പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിൽ അദ്ധ്യാപകരെ പരിശീലനത്തിന് വിളിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കും.
  5.  H M, അദ്ധ്യാപക യോഗങ്ങൾ ശനിയാഴ്ചകളിൽ മാത്രം.-പ്രവൃത്തി ശനിയാഴ്ചകളിൽ വരുന്ന PSC പരീക്ഷകൾ മുൻകൂട്ടി PSC യെ അറിയിച്ച് പരീക്ഷകൾ മറ്റ് അവധി ദിനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റും.
  6. ഒന്നാം ടേം പരീക്ഷ ആഗ: 21 മുതൽ 31 വരെ
  7. രണ്ടാം ടേം ( ക്രിസ്തുമസ് ) ഡിസം-13 മുതൽ 22 വരെ.
  8. ഓരോടേമിലും ഒരു ക്ലസ്റ്റർ വീതം (ആകെ 3 എണ്ണം) തീയതി തീരുമാനമായി അറിയിക്കും.
  9. വിവിധ പരിപാടികൾക്കായി കുട്ടികളെ അനുഗമിക്കാൻ അധ്യാപകരെ അയക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ അധ്യാപകരില്ലാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സാധ്യമെങ്കിൽ അനുഗമിക്കാൻ രക്ഷിതാക്കളുടെ സഹായം തേടാം. 

GOVT ORDERS & CIRCULARS

Wednesday, 17 May 2017

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില്‍താത്കാലിക പൊതുസ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍/ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍/സമാന തസ്തികയിലേക്കുളള 2017 -18 വര്‍ഷത്തെ താത്കാലിക പൊതുസ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.  സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവില്‍ ആക്ഷേപം ഉളള അധ്യാപകര്‍ അതത് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടര്‍ മുഖേന മേയ് 20ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് മുന്‍പ് ഓണ്‍ലൈന്‍ മുഖേന അറിയിക്കണമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. 

Sunday, 14 May 2017

+2 റിസള്‍ട്ട് (15/05/2017 തിങ്കൾ) ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക്


+2 റിസള്‍ട്ട്  (15/05/2017 തിങ്കൾ)  ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് ബഹുമാനപെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കും. റിസൾട്ട് താഴെ പറയുന്ന സൈറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.

www.keralaresults.nic.in

www.keralapareekshabhavan.in

www.bpekerala.in

www.dhsekerala.gov.in

www.results.kerala.nic.in

www.education.kerala.gov.in

www.result.prd.kerala.gov.in

www.jagranjosh.com

www.results.itschool.gov.in.

www.result.itschool.gov.in

ഇല്യാസ് മാഷിന്റെ ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങള്‍ (വീഡിയോ)


സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് 7 യൂണിറ്റ് -2
 Top experiments with light , Improvised science experiment 
ലെന്‍സുകള്‍, മിററുകള്‍ എന്നിവയിലുള്ള പ്രകാശത്തിന്റെ സംവ്രജനവും വിവ്രജനവും ക്രമ പ്രതിപതനം, വിസരിത പ്രതിപതനം , പ്രതിപതന നിയമങ്ങള്‍ എന്നിവ കാണിക്കുന്ന പരീക്ഷണം. സംസ്ഥാന ശാസ്ത്രമേളയില്‍ സമ്മാനര്‍ഹമായത്

 
Multiple reflection Improvised science experiment ആവര്‍ത്തന പ്രതിപതനം

2017- 2019 വര്‍ഷത്തെ ഡി.എഡ് കോഴ്സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

STANDARD 7 MALAYALAM UNIT 4.3

വീണിതല്ല്ലൊ കിടക്കുന്നു....
സി.വി. രാമന്‍പിള്ള


ആദ്യകാല മലയാള നോവലിസ്റ്റുകളിൽ പ്രമുഖൻ. മാർത്താണ്ഡവർമ്മ, രാമരാജബഹദൂർ, ധർമ്മരാജാ എന്നീ ചരിത്രാഖ്യായികകളുടെ രചയിതാവെന്ന നിലയിൽ പ്രശസ്തി. തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായിരുന്ന രാജാകേശവദാസൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹനായിരുന്നു. 1858 മെയ് 19-ന് (1033 ഇടവം 7)തിരുവനന്തപുരത്ത് കോച്ചുകണ്ണച്ചാർ വീട്ടിൽ ജനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തറവാട് നെയ്യാറ്റിൻകരയിലാണ്.  അച്ഛൻ പനവിളാകത്ത് നീലകണ്ഠപ്പിള്ള. അമ്മ പാർവതിപ്പിള്ള.

കൃതികൾ

ചരിത്രനോവലുകൾ

പ്രസ്തുത നോവലുകളെ ചരിത്രാഖ്യായിക (Historical Narrative), കാല്പനിക ചരിത്രാഖ്യായിക (Historical Romance), ആഖ്യായിക (Narrative) എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലും പരാമർശിച്ചു കാണാറുണ്ട്.

STANDARD 7 MALAYALAM UNIT 4.2

ഗാനം കേട്ടനേരം 
ചെറുശ്ശേരി 

ക്രിസ്തുവർഷം 15-‌ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മലയാള കവിയാണ് ചെറുശ്ശേരി നമ്പൂതിരി(1375-1475).ഉത്തരകേരളത്തിൽ പഴയ കുറുമ്പ്രനാടു താലൂക്കിലെ വടകരയിൽ ചെറുശ്ശേരി ഇല്ലത്തിൽ ജനിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരില്ലം ഇന്നില്ല. 18-ആം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായ മൈസൂർ പടയോട്ടക്കാലത്ത് ഉത്തരകേരളത്തിൽനിന്ന് അനേകം നമ്പൂതിരി കുടുംബങ്ങൾ സ്ഥലം വിട്ടു. കൂട്ടത്തിൽ നശിച്ചുപോയതാവണം ചെറുശ്ശേരി ഇല്ലം. ചെറുശ്ശേരി ഇല്ലം പുനം ഇല്ലത്തിൽ ലയിച്ചുവെന്നും ഒരഭിപ്രായമുണ്ട്.  കൃഷ്ണഗാഥയുടെ കർത്താവ് ചെറുശ്ശേരി നമ്പൂതിരിയാണെന്ന് 1881-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഭാഷാചരിത്രത്തിൽ പി.ഗോവിന്ദപ്പിള്ള അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

STANDARD 7 MALAYALAM UNIT 4.1

മായാത്ത കാഴ്ചകള്‍ 
രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ


ഭാരതമൊട്ടാകെ കലാസാംസ്കാരികരംഗങ്ങളിൽ ആഴമേറിയ മുദ്ര പതിപ്പിച്ച നോബൽ സമ്മാന ജേതാവാായ പ്രശസ്ത ബഹുമുഖ പ്രതിഭയാണ്, രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ മേയ് 7 1861 – ഓഗസ്റ്റ് 7 1941), 'ഗുരുദേവ്‌' എന്നും ആദരപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തെ സംബോധന ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കവി, തത്ത്വ ചിന്തകൻ, ദൃശ്യ കലാകാരൻ,കഥാകൃത്ത്‌, നാടക കൃത്ത്, ഗാനരചയിതാവ്‌, നോവലിസ്റ്റ് , സാമൂഹികപരിഷ്കർത്താവ് തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ തന്റെ പ്രതിഭ തെളിയിക്കുകയും ബംഗാളി സാഹിത്യത്തിനും സംഗീതത്തിനും 19ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യത്തിലും, 20ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലുമായി പുതു രൂപം നൽകുകയും ചെയ്തു. 1913-ൽ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതിലൂടെ പ്രസ്തുത പുരസ്കാരം ലഭിക്കന്ന ഏഷ്യയിലെ ആദ്യ വ്യക്തിയായി ടാഗോർ. മൂവായിരത്തോളം കവിതകളടങ്ങിയ നൂറോളം കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ, രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറോളം ഗാനങ്ങൾ, അൻപത് നാടകങ്ങൾ, കലാഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ലേഖന സമാഹാരങ്ങൾ ടാഗോറിന്റെ സാഹിത്യ സംഭാവനകൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. നാടകനടനും ഗായകനും കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 68-ആം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ചിത്രരചന ആരംഭിച്ചു, വിനോദത്തിനു വേണ്ടി തുടങ്ങി ഏകദേശം മൂവായിരത്തോളം ചിത്രങ്ങൾ രചിച്ചു.

Saturday, 13 May 2017

SLI/GIS വിശദാംശങ്ങള്‍ നല്‍കണം

സംസ്ഥാന ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് വകുപ്പില്‍ കമ്പ്യട്ടര്‍വത്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും SLI/GIS പ്രീമിയം അടവിന്റെയും വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നു. അതിനാല്‍ എല്ലാ SLI/GIS പദ്ധതി പോളിസി ഹോള്‍ഡര്‍മാരും അവരുടെ പാസ്ബുക്കുകള്‍ (ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ കാലാവധി ഉള്‍പ്പെടെ) ഇതുവരെയുള്ള പ്രീമിയം അടവിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്ത് പുതുക്കണമെന്നും അത് ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് വകുപ്പിന് ലഭ്യമാക്കാനായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡി.ഡി.ഒ മാര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കണമെന്നും ധന (എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് വകുപ്പ്) അറിയിച്ചു.

Friday, 12 May 2017

STANDARD 7 MALAYALA UNIT3.2

ഞാറ്റുവേലപ്പൂക്കള്‍  
പി. ഭാസ്കരൻ

മഞ്ഞണിപ്പൂനിലാവിന്റെ മഹാകവി - ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്ററെ നാം അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചാൽ ചരിത്രം അതിനു് തുല്യം ചാർത്തുകയേ ഉള്ളൂ. ലാളിത്യത്തിന്റെ ഗാംഭീര്യവും മലയാളത്തനിമയുടെ സൌന്ദര്യവും കാവ്യാനുശീലനത്തിന്റെ ഗരിമയിൽ അവതരിപ്പിച്ച മലയാളകാവ്യരംഗത്തെ കുലപതികളിൽ അഗ്രഗണ്യൻ. സംഗീതസാഹിത്യസപര്യയോടൊപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുമപ്പുറം, കാവ്യരാഗ സങ്കലനങ്ങളിലെ മാനവികത മുന്നിൽ നിർത്തിയ മനുഷ്യകഥാനുഗായിയായ കവിയായും വിപ്ലവത്തിന്റെ കഠിനമായ യാതനകളിലൂടെയും തീക്ഷ്ണമായ അനുശാ‍സങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുവന്ന രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകനായും മലയാളസിനിമ പിച്ചവെച്ചു നടക്കുന്ന നാളുകളിൽ അതിനെ കൈ പിടിച്ചുയർത്തിയ കാരണവർ ആയും ഒക്കെ കേരളത്തിനു് എണ്ണം പറഞ്ഞ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ബഹുമുഖപ്രതിഭ. സർവ്വോപരി മനസ്സിൽ നന്മ നിറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ. ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ അങ്ങനെ പലതുമാണു് നമുക്കെല്ലാം. 

എസ്ബിഐ എടിഎം ഇടപാട്; ഫീസ് നിരക്ക് ഇങ്ങനെ

ജൻധൻ പോലെ അടിസ്ഥാന സേവിങ്സ് ബാങ്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് (ബിഎസ്ബിഡി) അക്കൗണ്ടുകളിൽ മാസം നാല് എടിഎം  ഇടപാടുകൾ സൗജന്യം സാധാരണ സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പ്രതിമാസ സൗജന്യ ഉപയോഗം: മെട്രോ നഗരങ്ങളിൽ എട്ട് (അഞ്ച് എസ്ബിഐ എടിഎം + 3 മറ്റ് ബാങ്ക് എടിഎം) മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ 10 (അഞ്ച് എസ്ബിഐ എടിഎം + അഞ്ച് മറ്റു ബാങ്ക് എടിഎം) സൗജന്യപരിധി കഴിഞ്ഞുള്ള എടിഎം ഉപയോഗത്തിന്: മറ്റു ബാങ്ക് എടിഎമ്മുകളിൽ ഓരോ തവണയും 23 രൂപ. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് എടിഎമ്മുകളിൽ 11.5 രൂപ (സേവനനികുതി ഉൾപ്പെടെ) ബിഎസ്ബിഡി അക്കൗണ്ടുകളിൽ ചെക്ക്ബുക്കിനു പണം ഈടാക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നും അവസാന സർക്കുലറിൽ വിശദമാക്കുന്നു: 10 ലീഫുള്ള ചെക്ക്ബുക്കിനു 30 രൂപ, 25 ലീഫ് ബുക്കിന് 75 രൂപ, 50 ലീഫ് ബുക്കിന് 150 രൂപ (ഓരോന്നിനും സേവന നികുതി പുറമെ) റുപെയുടെ ക്ലാസിക് എടിഎം കാർഡ് മാത്രമേ സൗജന്യമായി ലഭിക്കൂവെന്നും സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു.