Sunday 16 June 2024

SOCIAL SCEINCE : STANDARD 7 UNIT 2

 


കണ്ണൂർ, കണ്ണവം ഗവ. ട്രൈബൽ യു. പി. സ്കൂളിലെ 

ശ്രീ.സൗമ്യേന്ദ്രൻ കണ്ണംവെള്ളി  

തയ്യാറാക്കിയ

TEACHING MANUAL

WORKSHEET

UNIT SLIDE PRESENTATION


സൗമ്യേന്ദ്രൻ കണ്ണംവെള്ളി:

പരിശീലകൻ, തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി കണ്ണംവെള്ളി സ്വദേശി.കണ്ണവം ഗവ. ട്രൈബൽ യു. പി. സ്കൂൾ  അധ്യാപകൻ. സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം സംസ്ഥാന റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗം.  തിരിച്ചറിവിന്റെ വഴികൾ, സൈബർ ലോകത്തെ ചതിക്കുഴികൾ, ഉന്മാദത്തിലാഴുന്ന കൗമാരങ്ങൾ,അഭിനയത്തിന്റെ രസതന്ത്രം,സർഗാത്മക നാടകം, ഡിസിഷൻ പോയിന്റ്, ശലഭോത്സവം, കുട്ടികളിലെ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങി കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും പൊതുസമൂഹത്തിനുമായി ഇരുപതോളം വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തുവരുന്നു. പൊതുവിദ്യാഭാസ വകുപ്പിനു കീഴിലെ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും സഹായകരമാകുന്ന രീതിയിൽ പഠനസാമഗ്രികൾ തയാറാക്കി നൽകിയ ശ്രീ.സൗമ്യേന്ദ്രൻ കണ്ണംവെള്ളി   സാറിന് മെന്റേഴ്സ് കേരള ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നുSaturday 8 June 2024

ക്ലാസ് -7 സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം യൂണിറ്റ് 1

 

കണ്ണൂർ, കണ്ണവം ഗവ. ട്രൈബൽ യു. പി. സ്കൂളിലെ 

ശ്രീ.സൗമ്യേന്ദ്രൻ കണ്ണംവെള്ളി  

തയ്യാറാക്കിയ 

ടീച്ചിങ് മാന്വൽ

വർക്ക് ഷീറ്റ്

സ്ലൈഡ് പ്രസന്റേഷൻ, 

USS ചോദ്യങ്ങൾ


സൗമ്യേന്ദ്രൻ കണ്ണംവെള്ളി:

പരിശീലകൻ, തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി കണ്ണംവെള്ളി സ്വദേശി.കണ്ണവം ഗവ. ട്രൈബൽ യു. പി. സ്കൂൾ  അധ്യാപകൻ. സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം സംസ്ഥാന റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗം.  തിരിച്ചറിവിന്റെ വഴികൾ, സൈബർ ലോകത്തെ ചതിക്കുഴികൾ, ഉന്മാദത്തിലാഴുന്ന കൗമാരങ്ങൾ,അഭിനയത്തിന്റെ രസതന്ത്രം,സർഗാത്മക നാടകം, ഡിസിഷൻ പോയിന്റ്, ശലഭോത്സവം, കുട്ടികളിലെ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങി കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും പൊതുസമൂഹത്തിനുമായി ഇരുപതോളം വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തുവരുന്നു. പൊതുവിദ്യാഭാസ വകുപ്പിനു കീഴിലെ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും സഹായകരമാകുന്ന രീതിയിൽ പഠനസാമഗ്രികൾ തയാറാക്കി നൽകിയ ശ്രീ.സൗമ്യേന്ദ്രൻ കണ്ണംവെള്ളി   സാറിന് മെന്റേഴ്സ് കേരള ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു

 

Tuesday 4 June 2024

ജൂൺ 5 : ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം

 

 1972 -ൽ യുഎൻ ജനറൽ അസംബ്ലി ജൂൺ 5 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായി (WED) പ്രഖ്യാപിച്ചു . "ഒരു ഭൂമി മാത്രം" എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന് കീഴിലുള്ള ആദ്യത്തെ ആഘോഷം 1973 ൽ നടന്നു . തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ, വായു മലിനീകരണം, പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണം, അനധികൃത വന്യജീവി വ്യാപാരം, സുസ്ഥിര ഉപഭോഗം, സമുദ്രനിരപ്പ് വർദ്ധനവ്, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു വേദിയായി WED വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. കൂടാതെ, ഉപഭോഗ രീതിയിലും ദേശീയ അന്തർദേശീയ പാരിസ്ഥിതിക നയത്തിലും മാറ്റം വരുത്താൻ WED സഹായിക്കുന്നു.

2024 തീം: ഭൂമി പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ, മരുഭൂകരണം, വരൾച്ച പ്രതിരോധം

മരുഭൂവൽക്കരണത്തെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള യുഎൻ കൺവെൻഷൻ അനുസരിച്ച് , ഗ്രഹത്തിൻ്റെ 40 ശതമാനം വരെ ഭൂമി നശിച്ചു, ഇത് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുകയും ആഗോള ജിഡിപിയുടെ പകുതിയോളം (44 ട്രില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ) ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. 2000 മുതൽ വരൾച്ചയുടെ എണ്ണവും കാലാവധിയും 29 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു - അടിയന്തര നടപടിയില്ലാതെ, 2050-ഓടെ ലോകജനസംഖ്യയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തെ വരൾച്ച ബാധിച്ചേക്കാം. സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് നിർണായകമായ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആവാസവ്യവസ്ഥകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പുനരുജ്ജീവനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമായ, പരിസ്ഥിതി പുനരുദ്ധാരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യുഎൻ ദശകത്തിൻ്റെ (2021-2030) പ്രധാന സ്തംഭമാണ് ഭൂമി പുനരുദ്ധാരണം .

 

പരിസ്ഥിതി ദിനം ക്വിസ് 2024

തയാറാക്കിയത്:

ശ്രീമതി.തസ്നീം ഖദീജ.എം

ഗവ: യു.പി.സ്കൂൾ, രാമനാട്ടുകര

കോഴിക്കോട് ജില്ല

 പരിസ്ഥിതി ദിന സന്ദേശം  ആഡിയോ
(സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ/ഗ്ര്രൂപ്പിൽ  കേൽ‌പ്പിക്കാം)
ശബ്ദം: 
കെ.പി സാജു,  
(എ.എം.എൽ.പി.എസ് ചെറിയ പറപ്പൂർ, മലപ്പുറം)

Saturday 1 June 2024

STD 5 SOCIAL SCIENCE UNIT 1

 പീലിയുടെ ഗ്രാമം

കണ്ണൂർ, കണ്ണവം ഗവ. ട്രൈബൽ യു. പി. സ്കൂളിലെ സൗമ്യേന്ദ്രൻ കണ്ണംവെള്ളി തയ്യാറാക്കിയ 

UNIT PLAN

TEACHING MANUAL

SLIDE PRESENTATION

യാത്രാഗാനം

 

 

 


 

 

 

I, III, V, VII, IX ക്ലാസുകളിലെ പരിഷ്കരിച്ച പാഠപുസ്തകങ്ങൾടൈറ്റിലുകള്‍
1 കേരളപാഠാവലി – മലയാളം
2 കേരളാ റീഡര്‍ – തമിഴ്
3 കേരളാ റീഡര്‍ – കന്നട
4 കേരളാ റീഡര്‍ അറബിക്
5 കേരളാ റീഡര്‍ ഇംഗ്ലീഷ്
6 കേരളാ റീഡര്‍ സംസ്കൃതം
7 ഗണിതം (മലയാളം മീഡിയം)
8 ഗണിതം (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം)
9 ഗണിതം (തമിഴ് മീഡിയം)
10 ഗണിതം (കന്നട മീഡിയം)
STD – III
1 കേരളപാഠാവലി – മലയാളം
2 കേരളാ റീഡര്‍ – തമിഴ്
3 കേരളാ റീഡര്‍ – കന്നട
4 കേരളാ റീഡര്‍ അറബിക്
5 കേരളാ റീഡര്‍ ഇംഗ്ലീഷ്
6 കേരളാ റീഡര്‍ സംസ്കൃതം
7 ഗണിതം (മലയാളം മീഡിയം)
8 ഗണിതം (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം )
9 ഗണിതം (തമിഴ് മീഡിയം)
10 ഗണിതം (കന്നട മീഡിയം)
11 പരിസര പഠനം (മലയാളം മീഡിയം)
12 പരിസരപഠനം (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം)
13 പരിസര പഠനം (തമിഴ് മീഡിയം)
14 പരിസര പഠനം (കന്നട മീഡിയം)
STD - V
1 കേരളപാഠാവലി മലയാളം (AT)
2 അടിസ്ഥാനപാഠാവലി മലയാളം (BT)
3 കേരളാ റീഡര്‍ – തമിഴ് (AT)
4 കേരളാ റീഡര്‍ – തമിഴ് (BT)
5 കേരളാ റീഡര്‍ – കന്നട (AT)
6 കേരളാ റീഡര്‍ – കന്നട (BT)
7 കേരളാ റീഡര്‍ – ഹിന്ദി
8 കേരളാ റീഡര്‍ – ഉര്‍ദു
9 കേരളാ റീഡര്‍ – സംസ്കൃതം (അക്കാദമിക്)
10 കേരളാ റീഡര്‍ – സംസ്കൃതം (ഓറിയന്‍റല്‍)
11 കേരളാ റീഡര്‍ – അറബിക് (അക്കാദമിക്)
12 കേരളാ റീഡര്‍ – അറബിക് (ഓറിയന്‍റല്‍)
13 കേരളാ റീഡര്‍ ഇംഗ്ലീഷ്
14 ഗണിതം (മലയാളം മീഡിയം)
15 ഗണിതം (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം )
16 ഗണിതം (തമിഴ് മീഡിയം)
17 ഗണിതം (കന്നട മീഡിയം)
18 അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം (മലയാളം മീഡിയം)
19 അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം)
20 അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം (തമിഴ് മീഡിയം)
21 അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം (കന്നട മീഡിയം)
22 സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം (മലയാളം മീഡിയം)
23 സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം)
24 സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം (തമിഴ് മീഡിയം)
25 സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം (കന്നട മീഡിയം)

സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം ക്ലാസ് -7

യൂണിറ്റ് -1. മധ്യകാല ഇന്ത്യമുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വിസ്തൃതി വീഡിയോ

 


ഈ യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബ്ലോഗിൽ ചേർക്കാവുന്ന സ്വന്തമായി തയാറാക്കിയതോ, ശേഖരിച്ചതൊ ആയ  മെറ്റീരിയലുകൾ 9387110007 എന്ന നമ്പറിൽ അയച്ചു തരിക

Thursday 30 May 2024

2024-25 അധ്യയന വർഷം ദിവസ വേതന നിയമനം നടത്തുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയുള്ള ഉത്തരവ്

 സംസ്ഥാനത്തെ എയ്ഡഡ്, സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിൽ 2024-25 അധ്യയന വർഷം ദിവസ വേതന നിയമനം നടത്തുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയുള്ള ഉത്തരവ് 

GOVT SCHOOLS

AIDED SCHOOLS 

SAMPLE PROFORMA 

 

ദിവസ വേതന നിയമനം മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ ആരെല്ലാം?


ദിവസ വേതന നിയമനം  മാനദണ്ഡങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം സംശയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്..  ആ സാഹചര്യത്തിൽ അഭിമുഖം എങ്ങനെ എന്നത് സംബന്ധിച്ച അനുബന്ധ ഉത്തരവുകൾ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്നു. ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ ഇരിക്കേണ്ടവരല്ലാത്തർ   ഇരിക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നുമുണ്ട്.
In case no teacher joins the schools within a week from the date of re-opening of school against in the vacant post the heads of schools shall have the liberty to engage duly - qualified teachers of the locality on daily wages subject to the following conditions: (see G.O(P) 249.02.Edn Dated 14.08.2002, Thiruvananthapuram)

  1. The selection of daily wages teacher shall be made by a committee consisting of the Chairman of the Educational Standing Committee of the Local Self Government or his nominee, the Head of the School and the Senior teacher in the concerned subject/language in the case of Secondary Schools and the Senior most teacher, in the case of Primary
    Schools (ബോർഡിൽ ആകെ മൂന്നു പേർ)

  2. The Head of the School shall publish the number and details' of vacancy Date of Interview etc in the notice boards of the school, office of the Local Self Government and Office of the concerned educational officer.

  3.  The Committee shall prepare a panel of duly qualified candidate based on the merits  

  4. The selection of candidate shall be made according to the merit-of the-candidate considering marks obtained for the basic qualification and training qualification, bonus mark also be given for higher qualifications and experience
  5.  All vacancies exceeding one month shall be filled up on daily wages The engagement shall be ordered by the head of the School observing principle of reservation.
=========================================

Government have received complaints that adequate representation of Scheduled Castes is not

Tuesday 28 May 2024

GOVT ORDERS & CIRCULARS

Tuesday 21 May 2024

STD 3 MALAYALAM

                             കനകച്ചിലങ്ക

  • പാഠഭാഗം
  • ടീച്ചർ ടെക്സ്റ്റ് 

പി.ടി. ഭാസ്കരപ്പണിക്കർ

 
 

 

Wednesday 15 May 2024

2024-25 അധ്യയന വർഷത്തെ സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷൻ സംബന്ധമായ സർക്കുലറുകൾ

 

SSLC /SAY/+1 ADMISSION

Monday 13 May 2024

GOVT ORDERS & CIRCULARS

Sunday 31 March 2024

GOVT ORDERS & CIRCULARS,

Monday 25 March 2024

CONSOLIDATION SHEET TO MAKE PROMOTION LIST 2022-23


ഈ എക്സൽ ഷീ‍റ്റ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇഷ്ടാനുസരണം വേണ്ട എഡിറ്റുങുകൾ നടത്തി ഉപയോഗിക്കാം.
സമ്പൂർണയിൽ നിന്നും കുട്ടികളുടെ പേരു വിവരം റിപ്പോർട്ട് എന്ന ലിങ്കിലൂടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ വേഗത്തിൽ PROMOTION LIST പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണ്.
Saturday 9 March 2024

GOVT ORDERS & CIRCULARS,