Saturday, 26 November 2016

STANDARD 2 MALAYALAM UNIT 6

ഞാനാണു താരം

സ്ലേറ്റ്  യൂണിറ്റ് മൊഡ്യൂള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ്

 
നമ്മൂടെ കുട്ടിള്‍ക്കായ് നമുക്കും ഒന്ന് ‌ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ....
വീഡിയോ കാണാം

ജലജീവികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കടങ്കഥകളിതാ.... 

 • അപ്പം പോലെ ഒരു ഉണ്ട, അല്പം മാത്രം തല.
      ആമ
 •  അമ്മയ്ക്ക് വാലില്ല, മകൾക്ക് വാലുണ്ട്.
 •  തവളആനയ്ക്കും നിലയില്ല, പാപ്പാനും നിലയില്ല, കുഞ്ഞിക്കണ്ണന് അരയോളം വെള്ളം.
      തവള
 • ആനയ്ക്കും പാപ്പാനും നിലയ്ക്കാത്ത വെള്ളത്തിൽ കാവശ്ശേരിക്കുട്ടികൾക്കു കഴുത്തററം വെള്ളം
       ആമ്പൽപ്പൂവ്
 • ഇടവഴിയിലൂടെ ഒരു കരിവടിയോടി.
      പാമ്പ്
 • എന്റച്ഛൻ ഒരു കാളയെ വാങ്ങി, കെട്ടാൻ ചെന്നപ്പോൾ തലയില്ല.
       ആമ
 • ഞാൻ പെറ്റകാലം മീൻ പെറ്റപോലെ വാലറ്റകാലം ഞാൻ പെറ്റകാലം.
      തവള
 • നാലുകാലുള്ളൊരു നങ്ങേലിപ്പെണ്ണിനെ കോലുനാരായണൻ കട്ടുകൊണ്ടുപോയി.
      പാമ്പ് തവളയെ പിടിക്കുന്നത്
 • വാലില്ലാത്തമ്മയ്ക്ക് വാലുള്ള മക്കൾ.
     തവള


 
കേരളം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വരള്‍ച്ചയിലൂടെ കടന്നു പോകുംമ്പോളാണു ഇന്ന് ലോക ജല ദിനം  ആചരിക്കുന്നത്. കൊടും വേനലിലും കേരളത്തെ ജല സമൃദ്ധമാക്കിയിരുന്ന ഉള്‍നാടന്‍ ജല ശ്രോതസ്സുകള്‍  ഒന്നൊന്നായി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. ശേഷിക്കുന്നവയുടെ നിലനില്‍പ്പിന് മലിനീകരണം ഏറ്റവും വലിയ  ഭീഷണി ആവുകയാണ്. തൊടുപുഴയാറിലേക്കുള്ള നഗരം മുറിച്ചു കടന്നു പോകുന്ന കൈവഴിയുടെ ഇന്നത്തെ
സ്ഥിതി കാണുക. ഒരു REPORT.


ജലവുമായി ബന്ധപ്പെ‌ട്ട കൗതുകരമായ പരീക്ഷണങ്ങള്‍.  ക്ലാസില്‍ ചെയ്ത് നോക്കാന്‍ ചില ലഘു പരീക്ഷണക്കുറിപ്പുകളിതാ.....

I’m sharing with you 5 simple experiments that need only a few items and take just a few seconds to set up, yet are fun and explore different properties of water.
  
1.  Bending pencil experiment
Bending Pencil Experiment
 Materials needed:
 • glass with water 2/3 full
 • pencil
Procedure:
Place a pencil in the water, placing it so that it is tipped to one side.  Look through the front of the glass and notice that the pencil is bent.
The science behind it:
Light “bends” when it passes though one substance to another of a different density.  The light is first travelling through the air, and then it passes through the water.  Since the water is more dense than the air, the light rays bend in the water.  This makes the pencil seem to bend as well.  The process of light bending is called refraction.
2.  Rainbow light experiment 
Rainbow Water Experiment
Materials needed:
 • Glass of water
 • piece of white paper
 • full sunlight
Procedure:
Place a glass of water in direct sunlight. Hold the white paper below the glass.  Look for the rainbow!
The science behind it:
Rainbows are formed when light passes through water droplets.  As the light comes through, it is refracted, just like in the bending pencil experiment above.  As a result, the light separates into its different colors, which forms the rainbow.
3. Oil vs. water experiment 
Oil vs Water Experiment
Materials needed:
 • glass or bottle
 • water
 • vegetable oil or a similar cooking oil
 • dishwashing liquid
Procedure:
Pour water into the glass.  Pour vegetable oil into the glass.  Observe what happens.  (The vegetable oil and water separate into layers.) Add dishwashing liquid and stir.  Observe what happens.
The science behind it:
Water and oil are both made up of molecules that are strongly attracted to each other.  Water molecules have a positive charge on one end and a negative charge on the other end.  Since the opposite ends of the molecule have different charges, it is called a polar molecule.  The molecules in the oil are more evenly spaced out, and therefore do not have charges on the opposite ends of the molecule.  These are called non-polar molecules.  Since the water and oil molecules are different types, they do not mix.  When the dishwashing liquid is added, it causes the bonds between the molecules to change, and allows the liquids to mix. 
4. Which holds more? volume experiment 
Volume Experiment
Materials needed:
 • large measuring cup filled with water
 • short and tall glasses of different volumes
*Note:  This activity works best with a tall, thin glass/vase as well as a short, fat glass.  I check the volumes ahead of time to make sure the volume of the short glass is more than the tall vase.
Procedure: 
Show the kids the short and tall glasses.  Let them choose which they believe will hold the most water.  (They almost always choose the tall, thin glass.)  Pour the water into this glass.  Since they chose the glass that they believe holds the most water, remind them that if you pour the water from their glass to the other glass, the water should fill the other glass and still have water left in their glass.  Pour the water into the second glass to test their hypothesis that their chosen container holds the most water.   (My son was shocked when the water was poured into the second glass and it did not fill it entirely!)
The science behind the experiment:
Most kids think that the taller the glass, the more water it must hold.  This is not always the case, especially if it is tall and thin.  This simple experiment shows that you cannot determine the volume based on the height of an object. 
5. Surface Tension experiment 
Surface Tension Experiment
Materials needed:
 • glass
 • measuring cup filled with water
 • eyedropper
Procedure:
Pour water into the glass, filling it to the brim.  With the eyedropper, carefully add additional water to the glass.  Continue to add water until it over flows. Observe the surface of the water and watch it bulge above the top of the glass.
The science behind it:
As I mentioned in the oil vs. water experiment, water is a polar molecule.  This makes the water molecules stick together with a very strong bond.  The surface of the water bulges upward with each drop of water, until the molecules can no longer stick together at the top of the glass.  This is called surface tension.  You can also try this experiment with dropping pennies into the glass, to see how many pennies you can add, before it the water spills over the edge.  Likewise, you can also try it with other liquids.  Rubbing alcohol is a good liquid to try, as it does not have a high surface tension value like water does.
Happy experimenting!
                                                                         കടപ്പാട്- Inner Child Fun

No comments:

Post a Comment