Friday, 23 February 2018

SSLC IT MODEL EXAM 2018 - VIDEO TUTORIALS

 SSLC ഐ.ടി. പരീക്ഷയുടെ ചില മോഡല്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കുയാണ് കല്ലപാഞ്ചേരി ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ അധ്യാപകനും പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സുപരിചിതനും ആയ ശ്രീ സുഷീല്‍ കുമാര്‍ സാര്‍. കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങള്‍ കൂടി അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്.
1. INKSCAPE MODEL QUESTION 2018 FIRST AID
https://www.youtube.com/watch?v=PpsIav6lcwU
2.INKSCAPE TWO ROUNDS
https://www.youtube.com/watch?v=24xwqApGEc4
3.INKSCAPE LOGO
https://www.youtube.com/watch?v=TNqazN4wwu8
4. INKSCAPE MODEL QUESTION 2018 MOUSE
https://www.youtube.com/watch?v=mPnzT8hgPfA
5.DATA BASE MODEL QUESTION 2018
https://www.youtube.com/watch?v=nMxyuDzaskw
6. PYTHON GRAPHIC MODEL QUESTION SSLC - 2018
https://www.youtube.com/watch?v=f17JUWSTn5k

MORE RESOURCES BY SUSEEL KUMAR
CLICK HERE TO DOWNLOAD IT THEORY MODEL QUESTIONS WITH ANSWERS
MORE VIDEO TUTORIALS BY SUSEEL KUMAR
MORE RESOURCES BY SUSEEL KUMAR
1.INKSCAPE TUTORIAL IN MALAYALAM - PART 1
2.INKSCAPE TUTORIAL IN MALAYALAM - PART 2 - STD 10 - CHAPTER 1
3.INKSCAPE TUTORIAL IN MALAYALAM - PART 3 - STD 10 - CHAPTER 1
4.INKSCAPE TUTORIAL IN MALAYALAM - PART 4 - STD 10 - CHAPTER 1
5.INKSCAPE TUTORIAL IN MALAYALAM - PART 5 - STD 10 - CHAPTER 1
6.INKSCAPE TUTORIAL IN MALAYALAM - PART 6 - STD 10 - CHAPTER 1
QUESTIONS ASKED IN MODEL EXAM 2016
1.STD 10 CHAPTER 1 INKSCAPE - QUESTION 1 LENSE
2.STD 10 CHAPTER 1 INKSCAPE - QUESTION 2, HAT
3.STD 10 QUESTION 3, INKSCAPE
4.STD 10 QUESTION 4, INKSCAPE, CD COVER
5.STD 10, QUESTION 5, BANNER
 

STD 10 - CHAPTER 2. 
1.INDEX TABLE
2.MAIL MERGE PART - 1. (LIBRE OFFICE WRITER - TUTORIAL)
3.MAIL MERGE - PART 2 (libre office writer tutorial)
4.MAIL MERG - PART 3 ( LIBRE OFFICE WRITER TUTORIAL IN MALAYALAM )
5.STD 10, QUESTION , STYLE & INDEX TABLE
6.STD 10, QUESTION , NEW STYLE FOR HEADING 1
7.STD 10, QUESTION , MAIL MERGE

QUESTIONS ASKED IN MODEL EXAM 2016
1.STD 10, QUESTION 8, STYLE, INDEX TABLE
2.. STD 10, QUESTION 9, NEW STYLE, FOR HEADING 1.
3.STD 10, QUESTION 10, MAIL MERGE

STD 10 - CHAPTER 3
1.WEB DESIGNING - INTRODUCTION - STD -10
2.WEB DESIGNING - ELEMENT SELECTOR - STD 10 
3.WEB DESIGNING - CLASS SELECTOR - STD 10 
4.WEB DESIGNING - HTML COLOUR CODES - STD 10
5.WEB DESIGNING - ACTIVITY 3.1 to 3.6 - STD 10
6.WEB DESIGNING ( ACTIVITY 3.7 & 3.8 ) - STD 10

QUESTIONS ASKED IN MODEL EXAM 2016
7.STD 10 , WEB DESIGNING, QUESTION 1
8.STD 10 , WEB DESIGNING, QUESTION 2
 

CHAPTER 4 - PYTHON GRAPHICS
1.STD 10, CHAPTER- 4, WINDOWS IN IDLE 
2.STD 10, CHAPTER- 4, PYTHON SHELL
3.STD 10, CHAPTER- 4, ACTIVITY 4.1 
4.STD 10, CHAPTER- 4, ACTIVITY 4.2
5.STD 10, CHAPTER- 4, ACTIVITY 4.3 & 4,4
6.STD 10, CHAPTER- 4 ( EDITING PYTHON FILES ) 
7.STD 10, CHAPTER- 4 ( FOR LOOP ) 
8.STD 10, CHAPTER- 4 ( NESTED LOOP )
9.STD 10, CHAPTER- 4 ( ACTIVITY 4.4-2 ) 
10.STD 10, CHAPTER- 4 ( ACTIVITY 4.5)
12
.STD 10, CHAPTER 4, PROGRAMME 1, PAGE 51  

13.STD 10, CHAPTER 4, PROGRAMME 2, PAGE 52

14.STD 10, CHAPTER 4, PROGRAMME 3, PAGE 51

15.STD 10, CHAPTER 4, PROGRAMME 4, PAGE 53 
16.FOLLOW UP ACTIVITIES STD 10, PYTHON GRAPHICS
CHAPTER 6
01. SUNCLOCK STD 10 CHAPTER 6 - INTRODUCTION 
02. SUNCLOCK STD 10 CHAPTER 6 - ACTIVITY 6.1
03. SUNCLOCK STD 10 CHAPTER 6 - ACTIVITY 6.2
04. SUNCLOCK STD 10 CHAPTER 6 - AYANAM 
05. SUNCLOCK STD 10 CHAPTER 6 - SUNRISE - MOSCOW AND SYDNEY
WIKIMAPIA 
06. WIKIMAPIA - STD 10, CHAPTER 6 - Activity 6.4 - My home also on the map
 QGIS 
07. Map Reading - STD 10 CHAPTER 6 - Activity 6.6 - Adding new information (WELL) 
08. BUFFERING - STD 10, CHAPTER 6 - Map Reading - Activity 6.7 -
09. CONTOUR LINE - MAP READING - STD 10 - CHAPTER 6 
10.STD 10, QUESTION 6, QGIS - NEW PRINT COMPOSER

CHAPTER 8
1. DATABASE, STD 10, CHAPTER 8 - ACTIVITY 8.1
2. DATABASE, STD 10, CHAPTER 8 - ACTIVITY 8.2 
3. DATABASE, STD 10, CHAPTER 8 - ACTIVITY 8.3 & 8.4
4. DATABASE, STD 10, CHAPTER 8 - ACTIVITY 8.5
5. DATABASE, STD 10, CHAPTER 8 - ACTIVITY 8.6  

CHAPTER 9
01. STAR ANIMATION (Chapter 9 Moving Images STD 10)
02. BIRD FLYING (Chapter 9 Moving Images STD 10) 
03. SUNRISE FIRST PART (Chapter 9 Moving Images STD 10)
04. SUNRISE SECOND PART (Chapter 9 Moving Images STD 10)
05. BIRD FLYING WITH FLAPPING WINGS (Chapter 9 Moving Images STD 10)

No comments:

Post a Comment